Regler: Spelledare

  • Infördes: 2006-03-30
  • Uppdaterad: 2007-02-12, 2009-02-26
  • Giltig: JA - behöver dock uppdateras!

SEKTION A: ALLMÄNT

§1a Spelledarrådet ansvarar för alla delar av Rollspelet Svenska Hogwarts, och är därför högsta instans i beslutsfattandet både i ON- såväl som OFF-frågor, och har därför yttersta ansvar och beslutanderätt i samtliga frågor som rör spelare och/eller medlemmar ON och OFF oavsett rang eller post.
§1b Det en enskild spelledare eller hela Spelledarrådet säger i något som rör Rollspelet Svenska Hogwarts ON och/eller OFF är lag och ska följas därefter.

§2 Spelledarna och/eller Spelledarrådet har alltid rätt.

§3 Beslut om detaljfrågor fattas enligt vad som uppges i böckerna, av det JK Rowling sagt i intervjuer eller vad som lämpar sig bäst för rollspelet.

§4 Tycker man att något skett på ett felaktigt sätt, något som inte stämmer med böckerna, någon som uppfört sig illa och liknande så tar man upp det med Spelledarrådet eller enskild spelledare.

§5a För att kontakta Spelledarrådet kan man göra följande: (1) Skicka ett PM till SPELLEDARRÅDET, till användargruppen Spelledare eller till enskild spelledare. (2) Boka tid med Spelledarrådet för en gruppdiskussion via MSN eller IRC, om du vill ta det privat.
§5b Vill man vara anonym hör man av sig via "Ugglepost" på hemsidan, men då kan man heller inte förvänta sig att få något svar, eftersom det inte finns någon att skicka svaret till och/eller diskutera med.

SEKTION B: FÖRVÄNTNINGAR PÅ EN SPELLEDARE

§1 En spelledare ska ta sin uppgift på allvar och sköta om sitt ämbetsområde på bästa möjliga sätt och så aktivt som möjligt.

§2 En spelledare ska vara opartisk.

§3 En spelledare ska i diskussioner kunna åsidosätta privata relationer med andra spelare, oavsett om dessa relationer är positiva eller negativa.

§4a En spelledare ska vara ansvarstagande och mogen uppgiften.
§4b En spelledare ska kunna se och erkänna sina egna fel och brister, likväl som andras.

§5 En spelledare ska kunna föra en diskussion på en acceptabel nivå, oavsett om det är i HK, privat med en eller flera spelare eller offentligt.

§6 En spelledare ska inte behöva eller ens förväntas att tåla tjat, trakasserier eller personangrepp bara för att han eller hon innehar en spelledarpost.

SEKTION C: RÄTTIGHETER

§1 Spelledare har rätt att ändra sig i frågor de beslutat i.

§2a Spelledare har rätt att ta tillbaka offentliggjorda beslut.
§2b Spelledarrådet kan, om så behövs, gemensamt återkalla beslut fattade av en enskild spelledare.

§3a Alla spelledare har alltid rätt att se alla loggar som har spelats/spelas på SH, samt har rätt att gå in och titta i pågående spel på IRC. Spelledaren måste inte motivera detta utan spelare ska ge ut logg/tillåta spelledaren att titta på utan att kräva motivering, även om motivering i de allra flesta fall kommer att ges av spelledaren utan att man behöver fråga. Vägran att ge ut logg kan leda till tillsägelser alternativt varningar och även att karaktärer tas bort från rollspelet.
§3b Spelledarna har även rätt att ge ut denna rätt till andra spelare under förutsättningen att de också jobbar med något OFF som gör att de borde kunna ha den rätten. Exempelvis kan en spelledare ge rätten att se loggar som hör till Wizengamot till den som spelar chef för detta eller loggar som har med The Daily Prophet att göra till den som spelar chefredaktör osv.
§3c Detta gäller endast för loggar som man vill ska vara giltiga ON. Om en spelare vägrar att ge ut logg på ett spel betyder detta automatiskt att spelet kommer att ogiltigförklaras.

§6 En spelledare kan hålla vilken lektion som helst i vilket ämne som helst med valfri egen lärarkaraktär om denna så önskar.

§7 En spelledare erhåller automatiskt SysOP-status i #hogwarts-off samt #Svinhuvudet på IRC.

§8 En spelledare är inte automatiskt forumadministratör.

§9 Spelledarrådet har rätt att avsätta en karaktär eller spelare från en post ON eller OFF utan förvarning, om de anser det vara för rollspelets bästa.

§10 Spelledarrådet har rätt att stänga av en användare ifrån forum och IRC-kanaler utan tidigare varningar eller tillsägelser i fall av extremt kränkande och/eller otrevligt beteende.

SEKTION D: SKYLDIGHETER

§1a Spelledarrådet ska ta upp alla frågor som kommer in till dem.
§1b Spelledarrådet har två veckor på sig att besluta om frågor som kommer in, såtillvida att hela rådet är närvarande under denna tidsperiod.

§2a Samtliga beslut som fattas i Hemligheternas Kammare meddelas i forumet "Anslagstavlan" för allmän beskådan. Undantag för beslut som inte är allmängiltiga, d.v.s. saker som t.ex. specialkaraktärer.
§2c Besluten postas även på hemsidan, under "Spelledarbeslut" vid tillfälle.

§3a När ett spelledarbeslut meddelats i forumet har man en (1) månad på sig att protestera mot det om man inte håller med, i samma tråd som beslutet är postat i, innan beslutet går igenom fullt ut.
§3b Endast protester med riktiga argument kommer att tas i beaktan. Med "riktiga argument" menas konstruktiv kritik ("det här är ett dåligt beslut, för att [orsak]").
§3c Uttrycks missnöje över beslutet under första månaden kommer beslutet att omprövas innan det blir slutgiltigt. Om ingen har uttryckt missnöje över beslutet går det igenom fullt ut efter en månad ifrån att det postades.
§3d Beslut äldre än en månad kan man ta upp till diskussion genom att meddela Spelledarrådet, men då kan beslutet vara svårare att ändra än om man tagit upp det inom beslutets första månad.

SEKTION E: SPELLEDARRÅDET & HEMLIGHETERNAS KAMMARE

§1a Spelledarrådet består av samtliga spelledare.
§1b Spelledarnas ansvarsområden består av: Magivärlden, Quidditch och magiska spel och sporter, skolor i Magivärlden, samt studier och utbildning.

§2a Spelledare har tystnadsplikt.
§2b Rapporterar man en medspelare till Spelledarrådet får den personen inte veta vem som rapporterat henne eller honom, om rapportören inte gett sitt godkännande till detta. Undantag om rapporten gäller fall där rapportören har betydelse för det som rapporterats, t.ex. personangrepp.

§3a Diskussioner som förs/förts i Hemligheternas Kammare är konfidentiella till dess att Spelledarrådet gemensamt beslutar att de ska offentliggöras.
§3b Diskussioner, åsikter och annat får inte föras vidare utanför HKs väggar. Detta gäller ÄVEN f.d. spelledare.

SEKTION F: NYA SPELLEDARE

§1 Varje spelledare ska ha ett eget beslutsområde att ansvara för.

§2 Det är upp till spelledarrådet att fatta beslut om ifall nya spelledare eller spelledarposter ska tillkomma eller inte.

§3 Lediga spelledarposter annonseras i "Anslagstavlan: Information". Alla medlemmar kan ansöka till posten, förutsatt att man fyller de krav som specifierats i annonsen.

§4 Spelledare väljs av sittande medlemmar i Spelledarrådet.

§5a Spelledare väljs in i Spelledarrådet efter olika uttagningsprov.
§5b Har ingen lämplig kandidat framkommit under uttagningsproven kan Spelledarrådet välja att inte tillsätta någon av de sökande.

SEKTION G: ÖVRIGT

§1 Spelledare är valda på tillsvidare-basis.

§2 Om en enskild spelledare tvingas vara frånvarande en period, så tar övriga medlemmar av Spelledarrådet över den personens uppgifter.

§3a Spelledare kan inte avsättas av andra än ett enat Spelledarråd, och då endast om personen i fråga missköter sitt jobb.
§3b Spelledare kan inte avsättas utan förvarning. Undantaget är i fall av grov frånvaro, d.v.s. total frånvaro från beslut i 3 månader.

§4 En spelledare kan välja att avgå när som helst, men måste då först ta upp detta i Hemligheternas Kammare så att Spelledarrådet är förvarnat.

§5 Genom att acceptera en spelledarpost godkänner man även automatiskt dessa regler.