Regler: Antagningskommittén

  • Infördes: 2006-06-30
  • Uppdaterad: 2007-09-??
  • Giltig: DELVIS

§1 Antagningskommittén består av ett antal sorteringshattar.

§2 Varje sorteringshatt har det yttersta ansvaret för att reglerna följs.

§3 Det är sorteringshattarna som ansvarar för att namnanmälningar och bakgrunder till nya elever behandlas inom en veckas tid.

§4 Den ansvariga sorteringshatten lägger in nya spelare i de relevanta användargrupperna i bägge forum efter att bakgrunden har godkänts.

§5 Sorteringshattarna har bestämmanderätt i placeringen av nya elevkaraktärer i elevhemmen.

§6 Sorteringshattarna ansvarar för godkännande av revideringar på redan godkända bakgrunder till elever.

§7a Kategoriansvarig ansvarar för att lägga tillbaka utrensade karaktärers bakgrunder om dessa återvänder.
§7b Sorteringshattarna har hand om revideringar av f.d. utrensade karaktärers bakgrunder.

§8 Sorteringshattarna har ansvar för att anmälningar, bakgrunder och liknande ärenden besvaras och sköts på ett bra sätt och att nya medlemmar känner sig väl bemötta vid skapandet av karaktärer.

§9a Sorteringshattarna har ansvar för att boka in sina tjänstgöringsveckor så rättvist som möjligt.
§9b Ett pass varar en (1) vecka. En sorteringshatt kan boka in max två pass i rad.
§9c Under ett pass har den ansvariga sorteringshatten ensamrätt om att godkänna namn och bakgrunder.

§10 Spelledarrådet kan när som helst gå in och vikariera som sorteringshatt.

§11 Spelledarrådet kan och kommer att utföra stickprov då och då för att se att arbetet sköts utefter standard.