Regler: Beauxbatons (ON)

  • Infördes: 2009-03-20
  • Uppdaterad: -
  • Giltig: JA

SEKTION A: Klädkod

§1 Under lektionstid skall skoluniform alltid bäras.

§2 Ledig klädsel, däribland mugglarkläder, är endast tillåten efter skoltid, så som på kvällar, samt helger och helgdagar.

§3 Endast diskret sminkning och kroppssmyckning är tillåten. (OFF: Omyndiga elever behöver föräldrarnas tillstånd/intyg till att skaffa en piercing eller tatuering, och den måste kunna döljas under kläderna.)

§4 Hela skoluniformen går i en ljus blågrå nyans. Kavajerna är gjorda av siden och har ett foder som även det är gjort av siden.
§4a Pojkarna bär blågrå byxor i samma tyg som kavajen. Under kavajen har de en vit skjorta. Pojkarna har vita lackskor.
§4b Flickorna har kjolar i samma färg som kavajerna och pojkarnas byxor. Kjolarna har ljust blå spets och slutar cirka två cm över knäet. Flickorna har kortärmade vita blusar med spets vid krage och ärmarna. Över blusen bär de en kavaj som är mer figursydd än pojkarnas. Alla flickor ska bära vita knästrumpor, även dessa ska ha spetskant. På fötterna har de ballerinasko-liknande skor i matchande färg till resten av kläderna. Ett eller två sidenband i samma färg som resten av skoluniformen ska finnas i håret, antingen som hårband/diadem, rosetter i hästsvans eller liknande.

§5 Inga modifikationer av skoluniformen är tillåten.

§6 Prefektmärken skall bäras synligt på skoluniformen, och gärna på ledig klädsel.

§7a Under Quidditch-, Pegasflygning- eller klubbaktiviteter ska kläder anpassade för ändamalet användas. Skydd måste alltid användas.
§7b Uniformer för Quidditch- och Pegasflygning- och övriga sportaktiviteter (där tävlande sker) ansvarar skolan för.

SEKTION B: Utegångsförbud

§1 Elever har inte tillåtelse att lämna skolområdet under skolåret utan sällskap av skolpersonal eller vårdnadshavare.

§2 Elever i år sju till fyra är begränsade till sovsalsflyglarna från klockan 21.00 måndagar-torsdagar & söndagar, för elever i år tre och uppåt gäller 22.00.

§3 På helgerna är alla elever begränsade till sovsalsflyglarna från klockan 22.30.

§4 Stallet får endast besökas av elever med tillstånd eller i sällskap av någon ur lärarkåren.

§5 Endast kvastflygningsinstruktörer och Quidditchfunktionärer har obegränsad tillgång till kvastskjulet vid Quidditchplanen.

§6 Elever förväntas vara i tid till måltider i matsalen.

SEKTION C: Uppförande

Följande kan leda till kvarsittning, förlust av poäng eller värre:

§1 Nerskräpande i slottet eller på skolområdet.

§2 Olydnad eller brist på respekt mot skolans personal. Det anses rent hyfs att stå upp vid bordet i matsalen tills rektorn eller ersättande lärare ger tillstand att sitta ner.

§3 Slagsmål eller duellerande, oavsett om det sker fysiskt eller magiskt.

§4 Användandet av magi i slottets korridorer.

§5 Opassande språk.

§6 Springande i trapporna och springande i korridorer utanför lektionssalar medan lektioner pågår.

§7 Alla sorters fusk under lektionstid.

§8 Förstörelse eller stöld av skolans eller en annan persons egendom.

§9 Innehav och/eller användandet av förbjudna föremål.

§10 Medförandet och förtärandet av godis, mat eller dryck på lektionstid.

§11 Alla typer av aktiviteter som av Trolldomsministeriet bedöms vara olagliga eller kriminella. Kan leda till relegering.

§12 Sexuellt umgänge med annan elev.

§13 Regelbrott och andra typer av dåligt uppförande som bedöms straffbart av skolpersonal.

SEKTION D: I klassrummet

§1 Kom i tid och medtag alltid nödvändiga böcker och utrustning.

§2 Stå upp vid din plats tills din professor ger dig tillåtelse att sitta ner. Stå upp när du blir ombedd att läsa en text.

§3 Håll ordning på ditt lektionsmateriel och skrivdon och förbered dig på att börja arbeta omedelbart.

§4 Klassrummet är till för att lära. Koncentrera dig på ditt eget arbete och tillåt andra att göra detsamma.

§5 Visa respekt mot lärare, men även mot övriga elever. Detta inkluderar att visa respekt för andras åsikter, även om man inte håller med.

§6 Följ de instruktioner du får utav läraren och utför allt arbete efter bästa förmåga.

§7 Läxor ska lämnas in slutförda och i tid.

SEKTION E: Förbjudna föremål

§1 Narkotika, alkohol, tobak och pornografi samt relaterade produkter och föremål.

§2 Vapen.

§3 Trolldrycker och örter utan godkännande från professor eller botare.

§4 All form av trolldryck eller liknande utskrivet i helande syfte av botande skall redovisas av föräldrarna med kopia av receptet samt intyg från skolan innan eleven ankommer till skolan.

§5 Föremal för att ställa till otyg, exempelvis stinkbomber och dylikt.

SEKTION F: Kvastkäppar

§1 Elever har tillåtelse att ta med egna kvastkäppar.

§2 Kvastkäppar skall förvaras på lämplig plats i sovsalen.

§3 Sjundeårselever får ej använda egna kvastkäppar under lektioner i Kvastflygning.

§4 Sjundeårselever får ej använda kvastkäppar, egna eller skolans, utan tillsyn av lärare eller äldre elev med tillstand.

§5 Elever får ej använda kvastkäppar för att lämna skolans område.

SEKTION G: Under utflykter

§1 Under utflykter skall elever klä sig i lämpliga mugglarkläder. Mugglarkläder finns att låna av skolan, om egna inte finns till hands.

§2 Under utflykter får elever ej använda sig av magi, kvastkäppar, magiska eller uppseendeväckande föremål i närheten av mugglare.

§3 Under utflykter är eleverna representanter för skolan och skall uppföra sig korrekt.

§4 Under utflykter får elever inte lämna gruppen utan tillstånd.

§5a Under arrangerande utflykter till byn skall elever i år sju till fyra gå två och två. Äldre elever får ströva fritt.
§5b Elever får inte resa till byn på egen hand eller oanmälda.

§6 Elever skall vara på samlingsplatser vid utsatt tid för hem- eller vidareresa.

§7 Vid studieresor förväntas elever ta egna anteckningar om det behövs.

§8 Elever skall lämna in tillåtelseintyg för utflykter i början av varje skolår. Intyget bifogas med brevet. Gäller alla årskurser.

SEKTION H: Regler som inte infaller under ovanstående rubriker

§1a Om en elev skall ta ledigt under skoltid skall vårdnadshavare skicka ifylld blankett till biträdande rektorn senast två veckor innan avresa från skolan.
§1b Undantag för plötslig hemresa i nödsituation eller liknande.

§2 Tillåtelseblanketter för Quidditch-, Pegasflygning- eller övriga aktiviteter som bedöms som farliga skall ifyllas av vårdnadshavare och sändas till skolan innan eleven får delta i sådana aktiviteter.

SEKTION I: Under helger och lov

Vi påminner eleverna om att det inte är tillåtet för omyndiga trollkarlar och häxor att utöva magi utanför skolan. Att bryta mot detta kan leda till relegering.

All magisk verksamhet som riskerar att uppmärksammas av medlemmar av det icke-magiska samhället (Mugglare) är dessutom en allvarlig förseelse, som faller under sektion 13 av Internationella Trollkarlsförbundets sektretesslag.