Regler: ON

 • Infördes: 2004-04-25
 • Uppdaterad: -
 • Giltig: DELVIS

Du kan göra lektionerna i vilken takt du vill, dock måste det ha gått minst en vecka från det att din karaktär blivit godkänd tills att han/hon får börja i årskurs två, även ifall du gör klart alla lektioner på ett dygn.

Tiden i rollspelet följer inte verkligheten, och det finns inget bestämt om hur lång tid en vecka är, t.ex. Vad gäller strafftjänst gäller dock att en vecka på skolan är en vecka i verkligen. Bryter din karaktär mot reglerna kan den nämligen bli bestraffad.

Professorer kan dela ut och dra ifrån poäng från elevhemmen. Poängen nollställs när alla läsårets quidditchmatcher är genomförda, och det elevhem som fått flest poäng vinner det årets elevhemspokal. Poängen redovisas på hemsidan.

De olika Quidditch-lagen har uttagningar ibland (det meddelas i forumet), och nya spelare väljs p.g.a. kompetens (någon som fått underkänt i flygning kan t.ex. inte väljas. Det är de bästa på att flyga och som anmäler sig snabbast som har störst chans att få komma med i laget. Har du dessutom förstått hur man spelar quidditch enligt böckerna/filmerna är det naturligtvis ännu bättre!

§5a De olika betygen din karaktär kan få i ett ämne är följande:

Hogwarts

 • Utomordentligt (MVG)
 • Över förväntan (VG)
 • Acceptabelt (G)
 • Dåligt (IG+)
 • Bedrövligt (IG)
 • Knäppt (IG-)

Beauxbatons

 • Idealiskt (MVG+)
 • Perfekt (MVG)
 • Skickligt (VG)
 • Tillräckligt (G)
 • Bristfälligt (IG+)
 • Vidrigt (IG)

Durmstrang

 • Lysande (VG)
 • Godtagbart (G)
 • Uselt (IG+)
 • Avskyvärt (IG)
 • Smutsskalleaktigt (IG-)
 • Mugglaraktigt (...)

§5b Betygen sätts per avslutat ämne och baseras på resultatet på slutprovet, som dock ska spegla karaktärens kunskapsnivå/förmåga samt uppträdande på lektionstid. På de enskilda lektionerna rapporteras endast deltagande. En karaktär som inte lyssnar på lektionerna ska inte få alla rätt på ett slutprov. Provet ska göras utifrån karaktärens synvinkel och inte spelarens egen. Slutprov kan komma att diskvalificeras om en karaktär fått orimligt bra poäng när de inte lyssnat på lektionerna.

§6 Rollspelet Svenska Hogwarts utspelar sig i nutid, men inte enligt vad som händer i böckerna. Läget är att man lever i skräck efter minnet av Lord Voldemort, men själv är han försvunnen och hans anhang är fortfarande inspärrade i Azkaban. I övrigt är det en sorts parallellt universum till böckerna, eftersom Harry Potter och hans vänner INTE finns i rollspelet, lika lite som Albus Dumbledore är rektor och Cornelius Fudge är Trolldomsminister.

§7 Eleverna ska tilltala sina lärare med "Professor" och efternamn (Professor Woods, Professor O'Reilly, Professor Amend, etc.) - såvida professorn i fråga inte gett tillstånd till annat! - samt säga "ni" och inte "du". Bristande respekt bestraffas enligt §3.

§8 Karaktärer kan i extremfall relegeras från skolan. Detta sker inte utan förvarning.

§9 Man kan gå med i en lektion så länge den är markerad "ÖPPEN". När den är "STÄNGD" måste man vänta tills nästa lektion öppnas. Om ingen öppen lektion finns tillgänglig kan man skicka ett meddelande i tråden om lektionsförfrågning/lektionstiggeri som finns i majoriteten av lektionsforumen.

§10 Uttagningar till quidditchlagen sker inte förrän tidigast i tvåan. (Elevhemsföreståndare har dock rätt att pröva vad förstaårselever går för, så att de vet vilka som kan tas ut till laget i tvåan.)

§11 När alla slutprov är gjorda i en årskurs tar karaktären examen och åker på sommarlov (såvida det inte var slutexamen då det är två veckor innan man kan börja på något jobb - under de två veckorna förmodas karaktären gå en vidareutbildning inom det de vill jobba med). Sommarlovet varar en vecka OFF (datum då första lektionen kan påbörjas skickas ut i examensbeskedet), och under den tiden vistas karaktären utanför skolan, såvida inget specialfall föreligger. När en vecka gått kan man börja i nästa årskurs och ta lektioner. En vecka OFF är minimum för sommarlov - man kan använda mer tid än så, dock inte längre än en månad OFF utan att ha sökt tillstånd hos SL. Man kan dock spela sin karaktär i andra sammanhang än just lektioner under den tiden. (Jullov tas inte ut i spelet på det här sättet, utan spelas ON.)

§12 Lektionerna skall tas i ordning. Ämnesvis spelar ingen roll, men man måste ha gjort exempelvis Trollkonsthistoria 1A innan man kan börja på Trollkonsthistoria 1B. Detta behöver man oftast inte tänka på, då de flesta professorer ger alla tre lektioner i en följd.

§13 Om man skrivit upp sig i en lektion ska man delta aktivt i den. Man behöver inte skriva något så fort någon annan har gjort det, men man ska inte skriva ett inlägg där man kommer in i salen och sedan ett i slutet. Ska du ta en lektion - se till att vara aktiv! Har en elev varit inaktiv under en lektion kan poäng komma att dras ifrån slutprovet, med ett lägre betyg som följd.

§14 Det är Quidditch-SL som bestämmer hur quidditchmatcherna ska gå, med hjälp av ett specialutvecklat spel-/poängsystem.

§15 Undantag från ON-reglerna får inte ske utan SL:s tillstånd och specialtillstånd utfärdas bara i undantagsfall.