Regler: IRC

  • Infördes: 2004-04-25
  • Uppdaterad: 2009-02-09, 2009-09-29
  • Giltig: NEJ - Ersatt av Discord

Gäller för SH:s officiella IRC-kanaler #hogwarts-off & #Svinhuvudet

§1 Uppför dig moget och använd ett vårdat språk.

§2 Diskussioner där alla inte håller med varandra är hälsosamma och utvecklande, men håll det respektfullt! Inlägg vars enda syfte är att skapa bråk är inte tillåtna (trolling/flaming).

§3 Personangepp är inte tillåtna. Har ingen betydelse vem som började.

§4 Spamming är inte tillåtet.

§5 Följ svensk lag.

§6 Kanaloperatörerna bestämmer men svarar inför Spelledarrådet, som även är dem som tillsätter och avsätter kanaloperatörer.

§7 Håll barnförbjudna diskussioner (t.ex. om sex, alkohol, droger och liknande) i #Svinhuvudet, då #hogwarts-off ska vara en plats där även våra yngsta medlemmar ska kunna trivas.

§8 Om kanalen måste sättas på moderated (+m) av någon anledning har registrerade medlemmar i SH rätt att få voice.

Brytande mot regler leder till avstängning en period:

Första varningen: 1 vecka
Andra varningen: 2 veckor
Tredje varningen: 1 månad

Efter tre gångers avstängning blir du permanent bannad ifrån kanalerna.