Regler: Upphovsrätt

  • Infördes: 2008-07-02
  • Uppdaterad: 2009-09-29
  • Giltig: JA

SEKTION A: BAKGRUNDER

§1a Ekonomisk och ideell upphovsrätt till en karaktärs bakgrund tillhör personen som skrivit den.
§1b En person som kopierat en redan godkänd bakgrund och bara bytt ut vissa detaljer bryter mot upphovsrättslagen och får därför en varning. Upprepade varningar leder till att man blir bannad från SH.

§2a När bakgrunden godkänns i spelet så upplåter upphovsrättsinnehavaren rätten att nyttja bakgrunden i forum och på hemsida till Rollspelet Svenska Hogwarts.
§2b Efter godkännande är det endats upphovsrättsinnehavaren som har rätten att ändra i en bakgrund.
§2c Det står upphovsrättsinnehavaren fritt att nyttja bakgrunden utanför Rollspelet Svenska Hogwarts.

§3a Om en spelare ger en annan spelare officiell tillåtelse att ta över en karaktär, så överlåter han/hon samtidigt upphovsrätten för bakgrunden till den nya spelaren, och förlorar därmed alla anspråk på den.
§3b Om en spelare rensar ut en karaktär ur en etablerad släkt, så överlåter han/hon samtidigt upphovsrätten för bakgrunden till släktens överhuvud och eventuell ny spelare, och förlorar därmed alla anspråk på den.
§3c Originalförfattaren till en bakgrund vars karaktär har blivit övertagen har rätt att stå angiven som upphovsmakare så länge den nya spelaren inte skriver om bakgrunden helt och hållet.

SEKTION B: TEXTER

§1 Med "text" avses som exempel, men inte begränsat till, lektionstexter, guider, regler, beskrivningar, rollspelskoncept (d.v.s. intriger, spelsystem och liknande), och FAQ-innehåll som skrivs åt Rollspelet Svenska Hogwarts' räkning.

§2a Både ekonomisk och ideell upphovsrätt för en text tillfaller Rollspelet Svenska Hogwarts vid godkännande, men upphovsmakaren har rätt att stå namngiven när det gäller lektioner, beskrivningar, guider och spelsystem.
§2b En text kan nyttjas fritt av upphovsmakaren utanför Rollspelet Svenska Hogwarts, om texten är sådan att den lämpar sig för sådant bruk.

§3 Spridning av en text tillhörande Rollspelet Svenska Hogwarts utan tillåtelse ifrån upphovsrättsinnehavaren (d.v.s. Rollspelet Svenska Hogwarts) får endast ske om en källhänvisning medföljer.

§4a Citat ur en text tillhörande Rollspelet Svenska Hogwarts på andra platser än dem som tillhör Rollspelet Svenska Hogwarts görs i enlighet med god sed och endast så mycket som omfattas av ändamålet. Källhänvisning måste medfölja.
§4b Citat inom Rollspelet Svenska Hogwarts kan användas fritt, men källhänvisning är ändå att rekommendera om man använder den som stöd för ett argument eller dylikt.

§5 Det står Rollspelet Svenska Hogwarts fritt att när som helst ändra, lägga till och/eller dra ifran information i en text – eller ta bort den helt och hållet.

§6a Undantag från B§5: En upphovsmakare kan be att få sin text skyddad, om texten är av sådan natur att den anses fristående från Rollspelet Svenska Hogwarts.
§6b Om texten inte anses fristående av Spelledarradet så kan den inte skyddas.
§6c Ändringar i en skyddad text får enbart göras av upphovsmakaren, men det står fortfarande Rollspelet Svenska Hogwarts fritt att när som helst ta bort eller ersätta texten.

§7 Rättigheterna att visa en text, oavsett om den är skyddad eller ej, tillhör Rollspelet Svenska Hogwarts. En upphovsmakare kan inte kräva att texten tas bort eller skrivs om. Detta gäller även utifall att upphovsmakaren avslutar sitt medlemskap i Rollspelet Svenska Hogwarts, och oavsett om medlemskapets avslutande sker på eget initiativ eller inte.

SEKTION C: FORUMINLÄGG

§1a Så länge ett inlägg kan anses uppnå verkshöjd tillhör upphovsrätten den person som skrev inlägget i fråga.
§1b Undantag för inlägg vars innehåll är kopierat från annan plats och/eller person.

§2 Det står administratörer och/eller spelledare fritt att redigera eller ta bort medlemmars inlägg om behov uppstår – exempelvis, men inte begränsat till, material som bryter mot forumets trivselregler.

SEKTION D: HEMSIDA

§1 All kod som är skriven av Robin Bergmark och som har med hemsidans funktioner att göra tillhör upphovsmakaren och är använd med tillstånd.

§2 All kod som är skriven av Sofia Meaden och som har med hemsidans design att göra tillhör upphovsmakaren och är använd med tillstånd.

§3a Allt innehåll på hemsidan tillhör Rollspelet Svenska Hogwarts. (Se övriga kategorier för vidare definitioner.)
§3b Undantag för bilderna som härstammar ifrån Harry Potter-filmerna, som tillhör Warner Bros.

§4 Kodändringar på hemsidan får endast genomföras av auktoriserade personer (se D§1 och D§2).

§5 Rättigheterna att nyttja hemsidans funktioner och design tillhör Rollspelet Svenska Hogwarts. En upphovsmakare kan inte kräva att deras del tas bort eller görs om. Detta gäller även utifall att upphovsmakaren avslutar sitt medlemskap i Rollspelet Svenska Hogwarts, och oavsett om medlemskapets avslutande sker på eget initiativ eller inte.

SEKTION E: HARRY POTTER

§1 Upphovsrätten för "Harry Potter", "Hogwarts", "Quidditch" och andra associerade varumärken och koncept tillhör JK Rowling och Warner Bros.


Översättning

När du skriver en bakgrund är det du som bestämmer över den, sa länge det verkligen är du som skrivit den. SH får lov att använda bakgrunden på hemsidan/forumen, och du kan använda bakgrunden i andra forum/hemsidor bäst du vill, och du är den enda som får göra ändringar i bakgrunden. Om du ger bort din karaktär till en annan spelare i SH så ger du ocksa bort karaktärens bakgrund. Rensar du ut en karaktär ur en etablerad släkt ger du bort karaktärens bakgrund till släktens överhuvud.

Om du skriver en text till SH – oavsett om det är en lektion, guide, beskrivning eller något annat trevligt – så är det SH som äger den, och som kan ändra eller ta bort saker ur den utan att be dig om lov. Om du vill kan du be att din text skyddas så att bara du får ändra i den, men det gäller bara texter som inte har direkt med SH att göra. Exempel: Texter som lika gärna skulle kunna användas i skolarbeten om något som inte handlar om HP, eller som skulle passa på en annan hemsida om sakerna, d.v.s. skulle Angfiel (som exempel) kunna skydda FOR-lektionerna om hon vill, eftersom de handlar om runor och runtolkningar på ett sätt som inte behöver ha med SH/HP att göra alls (bortsett fran inristningsformeln då), utan skulle kunna passa lika bra på exempelvis Paranormal.se eller Wikipedia. MAM-lektionerna kan hon däremot INTE skydda, eftersom de har med SH att göra, och då är det definitivt SHs egendom. När det gäller spelsystem och liknande så är det knappast troligt att någon kommer att ändra på nagot så länge du fortfarande är medlem i SH, och i så fall inte utan att först prata med dig om saken.

Du kan posta din text på andra hemsidor/forum och sådant också om det är du som skrivit den, och om det är något som inte bara handlar om SH och som liksom inte passar någon annanstans än i just SH. Om du vill posta citat ur en SH-text – eller en hel text – som någon annan har skrivit så måste du skicka med en länk till varifrån du tagit texten. Om du citerar t.ex. något på hemsidan i SHs forum så behöver du inte skicka med länk... om du inte använder texten för att försöka övertyga någon om något, vill säga. ;)

I de allra flesta fall så kommer ditt namn att stå ihop med texten du skrivit så att man kan se vem som skrivit den. Om du slutar i (eller blir utsparkad ifrån) SH så tillhör texten fortfarande SH, och du kan inte säga att den måste tas bort bara för att du försvinner.

Så länge ett foruminlägg du själv skrivit är tillräckligt långt och/eller originellt nog så har du upphovsrätt på det (med andra ord – har du kopierat någon annans text så gills det inte), men en admin/SL kan ändå ändra eller ta bort det om det anses vara absolut nödvändigt av en eller annan anledning.

Hemsidan tillhör SH, och koden som utgör hemsidan tillhör dem som har knåpat ihop den. Vem som helst kan inte sätta sig ner och börja knåpa på kodningen, utan det måste vara antingen TT eller Traxy som gör, eftersom det är dem som har hand om det tekniska. Det som star på sidan tillhör SH, fast bilderna som används är tagna från HP-filmerna, så de är inte våra.

Harry Potter och hans värld tillhör JK Rowling och Warner Bros.