Regler: Animaguskaraktärer

 • Infördes: 2008-09-11
 • Uppdaterad: 2009-08-09
 • Giltig: DELVIS - Kontakta SPELLEDARRÅDET om du vill ha en animagus!

SEKTION A: Elevkaraktärer

En elevkaraktär kan inte bara bli en animagus en dag, utan måste träna till det. Det finns tre sätt för en elevkaraktär att träna till animagus: med en lärarkaraktär som själv är animagus som mentor, med en professor i förvandlingskonst som mentor och helt på egen hand. Följande gäller för de tre olika sätten:

Hogwartselever

1. Träning med en animagus som mentor

 1. Karaktären måste ha hittat en lärarkaraktär (professor eller lärarkandidat) som är animagus och som är villig att träna karaktären.
 2. Träningen får påbörjas tidigast när karaktären börjat årskurs tre.
 3. Karaktärens betyg i förvandlingskonst måste vara tillräckliga, vilket innebär U på GET-examen, ytterligare ett U i någon årskurs och resten Ö som lägst.
 4. Träningen måste ha pågått i minst åtta terminer ON och sex månader OFF.
 5. Träningarna skall skickas i PM till Animagusansvarig och bli godkända av animagusansvarig och spelledarrådet.
 6. Karaktären måste vara myndig då förvandlingen utförs.
 7. Karaktären måste i regel registrera sig som animagus hos trolldomsministeriet.

2. Träning med en professor i förvandlingskonst som mentor

 1. Karaktären måste ha hittat en professor i förvandlingskonst som är villig att träna karaktären.
 2. Träningen får påbörjas tidigast när karaktären börjat årskurs tre.
 3. Karaktärens betyg i förvandlingskonst måste vara tillräckliga, vilket innebär U på GET-examen, ytterligare två U i ett par årskurser och resten Ö som lägst.
 4. Träningen måste ha pågått i minst tio terminer ON och sju månader OFF.
 5. Träningarna skall skickas i PM till Animagusansvarig och bli godkända av animagusansvarig och spelledarrådet.
 6. Karaktären måste vara myndig då förvandlingen utförs.
 7. Karaktären måste i regel registrera sig som animagus hos trolldomsministeriet.

3. Träning på egen hand

 1. Träningen får påbörjas tidigast när karaktären börjat årskurs två.
 2. Karaktärens betyg i förvandlingskonst måste vara tillräckliga, vilket innebär U i alla årskurser.
 3. Träningen måste ha pågått i minst tolv terminer och åtta månader OFF.
 4. Träningarna skall skickas i PM till Animagusansvarig och bli godkända av animagusansvarig och spelledarrådet.
 5. Karaktären får själv välja om den skall registrera sig som animagus hos trolldomsministeriet eller inte.

Om din elevkaraktär skall träna till animagus skall följande skickas i PM till Animagusansvarig, som sedan kommer att godkänna eller underkänna detta tillsammans med och spelledarrådet:

 1. Elevens för- och efternamn.
 2. Termin (höst-, vår- eller sommartermin) och årskurs då träningen är tänkt att påbörjas.
 3. Betyg i Förvandlingskonst hittills.
 4. På vilket sätt karaktären skall träna (med lärarkaraktär som är animagus som mentor, med en professor i förvandlingskonst som mentor eller på egen hand).
 5. Vad karaktären skall bli för djur och en motivering till det. Detta behöver inte skickas in med ansökan direkt, men skall skickas in högst en vecka senare.
 6. Om karaktären väljer att träna helt på egen hand skall en motivering till det finnas med.
 7. Skall karaktären inte registrera sig som animagus skall även detta motiveras.
 8. En motivering till varför du vill att din karaktär skall bli animagus och vad det är som gör att just den passar.

Då träningen slutförts och förvandlingen genomförts skall följande skickas i PM till Animagusansvarig:

 1. Elevens förnamn, eventuella mellannamn och efternamn.
 2. Födelsedag (inte födelseår eftersom det inte går att sätta).
 3. Datum för förvandlingens utförande och karaktärens ålder vid tillfället.
 4. En detaljerad beskrivning av animagusformen, färg, storlek, speciella kännetecken osv. Den skall vara specifik för animagusen och ingen generell beskrivning av djurarten. Animagusansvarig och spelledarrådet förbehåller sig rätten att underkänna eventuella orimligheter.

Övriga regler

1. Det går inte att ansöka om att träna med en mentor som är animagus om det redan finns en elevkaraktär som gör det.

2. Att karaktären tränar med en mentor som är professor i förvandlingskonst eller tränar utan mentor godkänns normalt inte, men undantag kan göras om det finns skäl till detta.

3. Det går inte att ansöka om någon form av animagusträning om det redan finns tio karaktärer som är animagusar eller tränar till det på Brittiska öarna.

4. En mentor får träna max en elev i taget eftersom detta är mycket tidskrävande. Det är orealistiskt att tro att en mentor kan hinna med att träna fler än en elev i taget.

5. Mentorn har rätt att avbryta träningen om det finns giltiga skäl till detta, som att eleven inte tar träningen på allvar eller får för lågt betyg i förvandlingskonst.

6. Hela eller delar av träningen kan komma att underkännas av animagusansvarig och spelledarrådet. Handlar det om ett enstaka spel kan detta spelas om. Annars ogiltigförklaras spelen och träningen förlängs med en passande tid. Skulle det visa sig att spelaren inte klarar av att spela en animagusträning på ett tillfredsställande sätt kan tillståndet komma att dras tillbaka.

7. För att en karaktär skall få misslyckas med förvandlingen och få biverkningar på ett eller annat sätt, till exempel att djurets ögon behålls även efter att personen återfått sin naturliga form krävs speciellt tillstånd. Ansökan innehållande en motivering på minst 300 ord skickas i PM till Animagusansvarig och godkänns eller underkänns av spelledarrådet och animagusansvarig. En misslyckad animagusträning skall vara precis lika välspelad som en lyckad.

8. Går karaktären ur skolan innan träningen är slutförd får den fortsätta att träna på samma sätt som tidigare om karaktären får U på FUTT-examen.

9. Det finns ingen möjlighet att en karaktär som tränat med någon form av mentor kan undvika att registrera sig om inte träningen hemlighållits ON och mentorn är medbrottsling.

10. Om spelaren får får tillåtelse att karaktären inte registrerar sig som animagus sker det på egen risk. Spelas karaktären på ett sådant sätt att den avslöjas kan den ställas inför rätta även mot spelarens vilja. Har karaktären tränat med mentor kommer även mentorn att ställas inför rätta som medbrottsling.

11. Har karaktärens träning av någon anledning avbrutits och spelaren skall börja om går det inte att ändra vilket djur karaktären skall bli.

Durmstrangelever

För närvarande får elever på Durmstrang inte träna till animagus, men regler för detta kommer att läggas till så fort som möjligt.

SEKTION B: Magivärldskaraktärer

En magikervärldskaraktär kan antingen bli animagus genom att spelaren ansöker om det eller genom att den tränar till det. Det finns två sätt för en magikervärldskaraktär att träna till animagus, antingen att träna med en karaktär som redan är animagus som mentor eller att träna på egen hand. Följande regler gäller för de båda sätten:

Ansökan om Animaguskaraktär

Regler

 1. Ansökan skall skickas in högst en vecka efter att karaktären godkänts.
 2. För att ansökan skall kunna göras krävs följande:
  1. Är karaktären från Brittiska öarna får det finnas maximalt tre karaktärer därifrån som redan är animagusar.
  2. Är karaktären från Östeuropa eller Frankrike får det finnas högst en karaktär som redan är animagus från området karaktären kommer ifrån.
  3. Är karaktären från övriga världen får det inte finnas någon befintlig animagus som inte är från Brittiska öarna, Östeuropa eller Frankrike.
 3. Karaktären måste ha lyckats fullständigt med förvandlingen.

Ansökan om att karaktären skall bli animagus skall innehålla följande och skickas i PM till Animagusansvarig, som sedan kommer att godkänna eller underkänna detta tillsammans med spelledarrådet.

 1. Karaktärens förnamn, eventuella mellannamn och efternamn.
 2. Betyg i förvandlingskonst i samtliga årskurser och vilken skola karaktären gått på.
 3. Födelsedag (inte födelseår eftersom det inte går att sätta) och karaktärens nuvarande ålder.
 4. Datum för förvandlingens utförande och karaktärens ålder vid tillfället.
 5. Vad karaktären har för animagusform och en motivering till detta.
 6. En detaljerad beskrivning av animagusformen, färg, storlek, speciella kännetecken osv. Den skall vara specifik för animagusen och ingen generell beskrivning av djurarten.
 7. Skall karaktären inte vara registrerad som animagus skall en motivering till detta finnas med.
 8. En motivering till varför du vill att din karaktär skall bli animagus och vad det är som gör att just den passar.

Ansökan om Animagusträning

1. Träning med mentor

 1. Karaktären måste ha hittat en animagus och som är villig att träna karaktären.
 2. Karaktärens betyg i förvandlingskonst måste vara tillräckliga, vilket innebär U på FUTT-examen och lägst Ö i sexan och på GET-examen. Har karaktären gått på en annan skola än Hogwarts gäller andra krav och kommer att läggas till så fort som möjligt.
 3. Träningen måste ha pågått i minst två och ett halvt år ON och fem månader OFF.
 4. Träningarna skall skickas i PM till Animagusansvarig och bli godkända av animagusansvarig och spelledarrådet.
 5. Karaktären måste registrera sig som animagus hos trolldomsministeriet.

2. Träning på egen hand

 1. Karaktärens betyg i förvandlingskonst måste vara tillräckliga, vilket innebär U på GET- och FUTT-examen och U i sexan. Har karaktären gått på en annan skola än Hogwarts gäller andra krav och kommer att läggas till så fort som möjligt.
 2. Träningen måste ha pågått i minst tre och ett halvt år ON och sju månader OFF.
 3. Träningarna skall skickas i PM till Animagusansvarig och bli godkända av animagusansvarig och spelledarrådet.
 4. Karaktären får själv välja om den skall registrera sig som animagus hos trolldomsministeriet eller inte.

Om din magikervärldskaraktär skall träna till animagus skall följande skickas i PM till Animagusansvarig, som sedan kommer att godkänna eller underkänna detta tillsammans med spelledarrådet.

 1. Karaktärens för- och efternamn.
 2. Månad då träningen är tänkt att påbörjas och karaktärens ålder vid tidpunkten.
 3. Betyg i förvandlingskonst i samtliga årskurser och vilken skola karaktären gått på.
 4. På vilket sätt karaktären skall träna (med en mentor som är animagus eller på egen hand).
 5. Vad karaktären skall bli för djur och en motivering till det. Detta behöver inte skickas in med ansökan direkt, men skall skickas in högst en vecka senare.
 6. Skall karaktären inte registrera sig som animagus skall en motivering till detta finnas med.
 7. En motivering till varför du vill att din karaktär skall bli animagus och vad det är som gör att just den passar.

Då träningen slutförts och förvandlingen genomförts skall följande skickas i PM till Animagusansvarig:

 1. Karaktärens förnamn, eventuella mellannamn och efternamn.
 2. Födelsedag (inte födelseår eftersom det inte går att sätta).
 3. Datum för förvandlingens utförande och karaktärens ålder vid tillfället.
 4. En detaljerad beskrivning av animagusformen, färg, storlek, speciella kännetecken osv. Den skall vara specifik för animagusen och ingen generell beskrivning av djurarten. Animagusansvarig och spelledarrådet förbehåller sig rätten att underkänna eventuella orimligheter.

Övriga regler

1. Det går inte att ansöka om att träna till animagus om det redan finns två magikervärldskaraktärer som gör det.

2. a) Om karaktären är från Brittiska öarna går det inte att ansöka om animagusträning ifall det redan finns tio karaktärer därifrån som redan är animagusar eller tränar till det.
b) Om karaktären är från Östeuropa eller Frankrike går det inte att ansöka om animagusträning ifall det redan finns tre karaktärer från området i fråga som redan är animagusar eller tränar till det.
c) Om karaktären är från övriga världen går det inte att ansöka om animagusträning ifall det redan finns två karaktärer som inte är från Brittiska öarna, Östeuropa eller Frankrike som är animagus eller tränar till det.

4. En mentor får träna max en karaktär i taget eftersom detta är mycket tidskrävande. Det är orealistiskt att tro att en mentor kan hinna med att träna fler än en elev i taget.

5. Mentorn har rätt att avbryta träningen om det finns giltiga skäl till detta, som att eleven inte tar träningen på allvar.

6. Hela eller delar av träningen kan komma att underkännas av animagusansvarig och spelledarrådet. Handlar det om ett enstaka spel kan detta spelas om. Annars ogiltigförklaras spelen och träningen förlängs med en passande tid. Skulle det visa sig att spelaren inte klarar av att spela en animagusträning på ett tillfredsställande sätt kan tillståndet komma att dras tillbaka.

7. För att en karaktär skall få misslyckas med förvandlingen och få biverkningar på ett eller annat sätt, till exempel att djurets ögon behålls även efter att personen återfått sin naturliga form krävs speciellt tillstånd. Ansökan innehållande en motivering på minst 300 ord skickas till i PM till Animagusansvarig och godkänns eller underkänns av spelledarrådet och animagusansvarig. En misslyckad animagusträning skall vara precis lika välspelad som en lyckad.

8. Det finns ingen möjlighet att en karaktär som tränat med någon form av mentor kan undvika att registrera sig om inte träningen hemlighållits ON och mentorn är medbrottsling.

9. Om spelaren får får tillåtelse att karaktären inte registrerar sig som animagus sker det på egen risk. Spelas karaktären på ett sådant sätt att den avslöjas kan den ställas inför rätta även mot spelarens vilja. Har karaktären tränat med mentor kommer även mentorn att ställas inför rätta som medbrottsling.

10. Har karaktärens träning av någon anledning avbrutits och spelaren skall börja om går det inte att ändra vilket djur karaktären skall bli.

SEKTION C: Aktivitetsregler

1. En karaktär som är animagus får vara pausad i högst tre månader. Ifall karaktären inte avpausas efter tre månader kommer den att förlora sin status som animagus och ON räknas som om den aldrig varit det. Statusen som animagus kan bara återfås i mån av plats.

2. a) En animaguskaraktär som rensats ut förlorar sin status som animagus och räknas ON som att den aldrig varit det. Undantag kan göras om det finns speciella skäl till att spelaren varit inaktiv och fått sin karaktär utrensad. Har spelaren själv valt att rensa ut karaktären görs inga undantag.
b) Ifall en animaguskaraktär rensats ut och spelaren väljer att den skall dö istället för att komma tillbaka kommer den att återfå sin status som animagus.

3. Ifall en karaktär dör får den naturligtvis behålla sin status som animagus. Tänk på att det krävs godkännande från spelledarrådet för att få döda en karaktär.

4. Karaktärer som tränar till animagus får bara pausas i högst en månad. Är karaktären pausad längre avbryts träningen och kan bara återupptas i mån av plats. Om karaktären tränat med mentor och denna mentor nu tränar någon ny får den antingen hitta en annan mentor eller vänta tills den gamla blir ledig.

5. Ifall karaktärer som tränar till animagus rensas ut avbryts träningen och om karaktären kommer tillbaka får den bara återupptas i mån av plats. Ifall det gått mer än sex månader sedan karaktären rensades ut kan träningen inte återupptas. Vill spelaren fortfarande att karaktären skall bli animagus får en ny ansökan skickas in och träningen börjar om från början.

6. När ansökan om animagusträning beviljats skall första träningsloggen skickas in efter högst en månad. Görs inte detta kommer tillståndet att dras tillbaka.

7. Efter att första träningen skickats in gäller i regel två loggar på tre månader. Om en spelare bryter mot den här regeln får den en varning. Bryter spelaren mot regeln ytterligare en gång efter två varningar kommer träningen att avbrytas. Det är tillåtet att till exempel skicka in fyra träningar under en tremånadersperiod och inte skriva någonting under nästa, men rekommenderas inte.

8. En halvpausad karaktär som tränar till animagus eller är animagus lyder under samma regler som om den hade varit aktiv.

9. Om en mentor är inaktiv och inte hinner med att träna karaktären kommer denna att ersättas ifall det inte går att hitta någon annan lösning.

10. Undantag från ovanstående regler kan göras ifall det finns giltiga skäl till det. Ansökan om det görs till animgausansvarig och beslut tas i samråd med spelledarrådet. Har spelaren varit inaktiv tidigare är möjligheterna att göra undantag mindre.

SEKTION D: Animagusansvarig

1. Svar på ansökan om animagus eller ansökan om animagusträning skall ske inom två veckor.

2. Animagusansvarig har två veckor på sig att läsa en inskickad träningslogg.

3. Från det att en karaktär som tränar till animagus slutfört träningen skall ett beslut om det skall godkännas eller underkännas tas inom tre veckor.

4. a) Ifall animagusansvarig är frånvaroanmäld gäller inte reglerna 1-3. Svar sker i mån om tid.
b) Ifall någon SL är frånvaroanmäld gäller inte reglerna 1 och 3. Svar sker i mån om tid.

5. Animagusansvarig har rätt att skapa en ny animagus eller göra en av sina befintliga karaktärer som är över 30 år och har tillräckliga kunskaper till animagus. Animagusen ställs utanför det antal som högst får finnas i spelet, oavsett var den kommer ifrån.

6. Den ansvarigas animagus får pausas i högst en månad. En längre tidsperiod kräver tillstånd från spelledarrådet. Den får inte heller rensas ut eller dödas.

7. Ifall den animagusansvariga avgår får animagusen vara kvar ifall animagusansvarig anses ha skött sitt arbete och haft positionen i över ett år. Annars räknas den som om den aldrig varit animagus. Detta är upp till spelledarrådet att besluta om. Även om kvoten av animagusar är fylld kan den få vara kvar och räknas nu in i denna, som ökas temporärt med en animagus.

8. Ifall en spelare fått godkänt att träna med en mentor (som är animagus), men det antingen inte finns en mentor som kan spela med personen eller den mentor som först tog på sig uppgiften av någon anledning försvinner från spel eller inte kan/vill träna karaktären längre, så måste animagusansvarig träna karaktären.

9. Ifall animagusansvarig spelar ytterligare animagusar sedan tidigare räknas den eller de inte in i reglerna 5-8.