Info - Om kategorisystemet

Visa alla info-sidor

Information    Kategorierna   

Information

SH behövde ett bra sätt att hålla koll på om karaktärer och spelare är aktiva eller inte. Alltså fick vi komma på en lösning. Lösningen baseras på ett system med sju olika kategorier:

Kategori A: Aktiv
Kategori N: Ny/avpausad karaktär
Kategori H: Halvpausad/halvaktiv
Kategori P: Pausad
Kategori I: Inaktiv
Kategori U: Utrensad
Kategori D: Död

Detta system omfattar alla typer av officiellt godkända karaktärer inom SH.


Kategorierna

Aktiv (A)


Din karaktär spelas aktivt, d.v.s. du postar minst ett inlägg med dem varannan månad eller mer.

Nykomling (N)


Här placeras nya karaktärer, samt karaktärer som avpausas. Här ligger karaktärerna i en månad innan de kollas för att se om de spelats med under den tiden. Detta gör man genom att man använder någon av skolforumen (Hogwarts, Beauxbatons, Durmstrang, Biblioteket, Sjuksalen, Sällskapsrummet, elevhemsforumen) eller lektionsforumen för den skola karaktären tillhör. Karaktärer i den här kategorin kan inte pausas. Om de har spelats med under månaden flyttas de till Aktiva, om de inte spelats flyttas de till Inaktiva när månaden är slut.

Halvpausad (H)


Endast för elevkaraktärer när man har flera i samma årskurs. Bara en kan vara aktiv åt gången, resten är halvpausade/halvaktiva ("är glaset halvfullt eller halvtomt?"), vilket betyder att de kan göra klart lektioner som påbörjats medan de var aktiva, men de får inte börja på nya. Undantaget är om de bara har tre lektioner kvar att göra för att bli färdiga med årskursen. D-uppgifter räknas inte som lektioner här, utan dem får man göra oavsett hur många man har kvar. Halvpausade karaktärers aktivitet kollas inte, så du kan spela hur mycket eller hur lite med dem som du vill. Vill du spela med dem kan du göra det så mycket du orkar (utom lektioner, då), och vill du låta dem vara helt ospelade ett tag så gör du det. Denna kategori gäller alltså INTE för Magivärldskaraktärer då man kan ha hur många som helst av dessa samtidigt och de inte spelas parallellt på samma sätt.

Pausad (P)


Karaktärer som ligger på is ett tag. Man spelar men plötsligt så ska man åka bort över hela sommarlovet och inte har datortillgång, eller så har man jättemycket att göra och inte har tid, eller så har man tröttnat men ändå vill behålla karaktären eftersom man kan komma att få lust att spela igen lite senare. Då PAUSAR man sin karaktär. De ska vara helt ospelade när de ligger här. Pausar man en karaktär så avbryter man eventuella lektioner de var med på. Man kan vara pausad i sex månader. Sedan måste man fjäska med KA för att få det förlängt med ytterligare sex månader. Vill man vara pausad i över ett år krävs tillstånd från Spelledarrådet. Har man flera elever i en och samma årskurs måste man pausa allihop, inte bara en, eftersom man ändå bara har en aktiv och en halvpausad, och halvpausad är i princip vad man gör det till (se ovan).

Inaktiv (I)


Här hamnar de karaktärer som inte tycks ha spelats med under Ny-månaden, som inte spelats med de senaste tre månaderna, eller som varit pausade i sex månader och antingen behöver förnya pausningen eller börja spela igen. Det räcker inte med att spela privat med en person på IRC hela tiden, det är en fördel om det bedrivs åtminstone ett litet spel publikt i forumet så att det går att söka på. Finns det inget spel i forumet eller IRC-loggar postade där så är det ingen som vet att karaktären spelas. Oftast är det ganska nya spelare som hamnar i kategorin Inaktiv, och det kan vara hur många orsaker som helst till det. Man har gått med och så upptäcker man att man inte har tid till att spela, som man först trott, eller så upptäcker man att SH inte alls är som man hade tänkt sig, eller att man ändrat sig och inte vill vara med längre, och liknande.

När man får en inaktivitetsvarning (skickas i regel ut via mejl, men är man aktiv i forumet får man även ett PM) har man en månad på sig att antingen bevisa att man faktiskt har spelat med karaktären under tiden som angetts (skicka PM till KA med länk till forumspel eller skicka in datumstämplad logg så kommer karaktären att flyttas till Ny), att man ser till att posta minst ett inlägg med karaktären innan månaden gått (karaktären flyttas till Aktiv när månaden har gått), eller att man ber att få karaktären pausad innan månaden gått (karaktären flyttas till Pausad så snart man säger till). Om man inte gör något av detta så kommer karaktären att rensas ut vid månadens slut (se nedan).

Utrensad (U)


Här hamnar de karaktärer som var inaktivitetsvarnade men som spelaren inte gjort något åt när inaktivitetsvarningen gått ut. Man kan även kontakta KA och be att få en karaktär direkt utrensad om man vill. En utrensad karaktär är borta ur spelet, finns inte mer, puts väck. Man kan få tillbaka utrensade karaktärer, förutsatt att det gått mindre än ett år från det att de rensades ut, och förutsatt att karaktären bara rensats ut en gång tidigare.

Död (D)


Kategori för karaktärer som dött. Om ens karaktär skulle råka dö av en eller annan anledning (notera att detta är mycket ovanligt och kräver tillstånd från Spelledarrådet), så läggs de i den här kategorin. Döda karaktärer går inte att få tillbaka, eftersom det inte går att återuppväcka folk ifrån de döda. Det går att göra om dem till spöken. Se Regler för Kategorisystemet för mer information.