Skolämnen | Rollspelet SH

Skolämnen på Hogwarts

Nedan är en lista över vilka ämnen som läses i varje årskurs.

Elever skriver GET-prov i Stora Salen

Årskurs 3-5

I slutet av årskurs fem tar eleverna sin Grund-Examen i Trollkonst (GET). Detta är ett stort och svårt slutprov i varje ämne, men GET är också en sorts kvalifikation. Elever kan välja att avsluta sin utbildning på Hogwarts efter GET-proven.

Obligatoriska ämnen

Tillvalsämnen

Utöver kärnämnena väljer tredjeårselever även två till fyra valfria ämnen som de läser t.o.m. femte årskursen.

Öppen lärobok

Årskurs 6

Sexorna väljer två till fem av ämnena de läst under tidigare årskurser, beroende på vilka betyg de fick på GET-proven, och läser dessa i sexan och sjuan. Elever kan välja att hoppa av sin utbildning när som helst efter femman, men de får i så fall ingen FUTT-examen.

Drake

Årskurs 7

Sjuan fortsätter med ämnena från sexan, minus SOS, men kan även lägga till STF (om karaktären inte läste det i sexan), samt upp till tre kortare kurser som bara ges under några veckor. I slutet av årskurs sju gör eleverna sina Fullkomligt Utmattande Trolldoms-Test (FUTT), som ger en examenskvalifikationer.