hufflepuffbetyg

Sjätte- och sjundeårselever

År Elev FIL SOS STF TFL Ändrat
6 Clayton Northcutt 2020-07-24

År Elev FMS MSH MUS SMD SOS STF ÖRT Ändrat
6 Hildegard Mornington 2020-08-23

År Elev AST MSH SOS SPI STF TDL TKH ÖRT Ändrat
6 Ivy Autumn 2020-03-23

År Elev AST FOR MYT SOS STF TKH Ändrat
6 Liam Watanabe 2020-08-21

År Elev FOR SOS TFL TKH Ändrat
6 Mary-Bertina Kneazle 2020-08-14

År Elev MSH NAM SOS TFL ÖRT Ändrat
6 Ptolemy Prod 2020-08-23

År Elev FVK SOS STF TFL Ändrat
6 Rashmi Venkatesh 2018-08-22

År Elev FMS FOR FVK MAM SOS TKH Ändrat
6 Shobha Chaudhari 2020-07-24

År Elev FMS FVK MHB SPI ÖRT Ändrat
7 Christian Malford 2020-07-08

År Elev HHM MHB MUS TAL TFL Ändrat
7 Nigel O´Leary 1970-01-01