Trollkonsthistoria 405

Mellankrigstiden: Del 2

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

I Tyskland vann Nazistpartiet väljare, ett parti som leddes av Adolf Hitler. Partiet propagerade för att de starka hade rätt att utnyttja de svaga, att den judiska rasen var underlägsen den germanska, och inom den var det den ariska rasen som var den allra främsta. Freden i Versailles 1919 var orättvis, och att Tyskland hade kapitulerat i onödan. När partiet fick makten i Tyskland startade förföljelserna av judar, men också andra som nazisterna ogillade. 1933 gav Hitler i hemlighet order om att armén skulle rustas för krig, och 1935 meddelade han att Tyskland hade skaffat sig allmän värnplikt, något som fördraget i Versailles förbjöd. 1926 ingick han i ett förbund med Japan och Italien.

I Storbritannien var Neville Chamberlain var premiärminister och han är framförallt känd för den eftergiftspolitik han använde mot Hitler-Tyskland. Redan 1936 tog Tyskland kontroll över Rehnlandet, och i mars 1938 gick de in i Österrike. 1928 krävde de också delar av Tjeckoslovakien, men tjeckerna vägrade. Chamberlain försökte då att medla, och ledarna för Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien träffades i München för att diskutera. Hitler lovade att det här var det sista krav "det fredsälskande Tyskland" skulle ställa, och ledarna gick efter hot om krig med på kravet.

Den 30 september återvänder Chamberlain till Storbritannien och håller ett tal där han yttrar de berömda orden "fred i vår tid". Han betraktades som en hjälte, den som hade räddat freden. Men kanske trodde han inte på det själv, för strax därefter gav han order om att takten i det brittiska upprustningsprogrammet skulle öka. I mars 1939 besatte tyska trupper resten av Tjeckoslovakien, och nu förstod Frankrike och Storbritannien hur mycket Hitlers löften var värda. De lovade att alla stater skulle få all hjälp de kunde ge om de hotades. Sommaren 1929 krävde så Hitler delar av Polen. Men där tog eftergiftspolitiken slut och Storbritannien och Frankrike förklarade Tyskland krig.

Givetvis låg det även i magikernas intressen att det inte bröt ut krig, och under mellankrigstiden så fanns tillfälligt en grupp som skulle arbeta för att bevara freden. Dessutom skrevs av de flesta länder - Rumänien och Finland undantaget - under ett avtal som sa magikerna skulle hålla sig utanför mugglarkrigen och alltså inte försöka påverka dem, inte ens i ett syfte att försöka få till fred. Bakom låg rädslan för att magikervärlden skulle bli än mer splittrat, att magikervärlden skulle avslöjas för mugglarna och att ett sådant krig skulle bli förödande för såväl magiker som mugglare.

En populär teori i vissa trollkarlskretsar är den att Chamberlain skall ha stått under imperius-förbannelse av tyska trollkarlar, men det är mycket som talar emot den teorin, som varför han till slut inte gav efter mer. (Det förklaras genom att en att en auror skulle ha brutit den, men det finns inga som helst bevis för den saken.)

Lektionsförfattare: av room101, redigerad av Embli