Trollkonsthistoria 401

Napoleon Bonaparte

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

Napoleon Bonaparte föddes på Korsika den 15 augusti 1769, ett år efter att ön överlämnats till Frankrike. Tack vare sin familjs kontakter och för att den var adlig fick Napoleon bättre möjligheter att studera, och som nioåring började han på en fransk militärskola. För att börja där var han tvungen att lära sig franska, men under hela sitt liv talade han med en tydlig italiensk brytning och lärde sig aldrig att stava ordentligt. Efter examen 1784 började han på École Royale Militaire i Paris och tog examen efter bara ett år, trots att utbildningen var på två.

Som sextonåring blev han officer och efter franska revolutionen anslöt han sig till jacobinerna. År 1793 befordrades han till general och två år senare blev han chef för fanska inrikesarmén. Året därpå gifte han sig med Josephine de Beauharnais och blev befälhavare över den franska italienska armén som han ledde i invasionen av Italien, år 1796-1797, som blev framgångskrik och tvingade Österrike till fred i Campo Fermio. De två kommande åren försökte han erövra Egypten, vilket blev ett misslyckande.

När han återvände till Frankrike ingick Napoleon tillsammans med några andra en sammansvärjning, och 1799 genomförde de en militärkupp och Napoleon blev den fräsmte av tre konsuler. Två år senare besegrade han återigen Österrike och 1802 slöt han fred med Storbritannien samt blev konsul på livstid. År 1804 utropade Napoleon sig till Frankrikes kejsare och kröntes samma år.

Han tog kronan från Påven – mugglarnas religiösa ledare – och krönte sig själv för att markera att Påven inte skulle ha makten över honom. Många menar att det och själva kröningen var tecken på maktgalenskap, andra att han genom att göra sin son till tronarvinge ville förhindra Frankrikes adelsfamiljer från att starta ett inbördeskrig om makten när han dog.

Under större delen av Napoleons regeringstid låg Frankrike i krig med andra länder. Redan ett år efter freden återupptog Storbritannien kriget, och efter slaget vid Trafalgar behärskade de haven. Däremot var det Napoleon som var framgångsrik på kontinenten. Han utvidgade Frankrikes gränser och gjorde erövrade länder till lydstater som han satte sina släktingar att styra. Själv blev han kung av Italien och beskyddare av Rehnförbundet, vilket han själv bildat.

År 1809 upplöste han äktenskapet med Josephine och gifte sig året därpå med Marie Louise, som var dotter till österrikes kejsare. Ytterligare ett år senare fick de sonen Napoleon. Förutom militära framsteg fullbordade ha näven revolutionens lagstiftningsarbete genom utfärdandet av Code Napoleon.

Vändpunkten för Napoleon kom när Stora Armén intog Moskva och ryssarna stack staden i brand. Eftersom armén inte hade träning eller utrustning för krig under den ryska vintern tvingades han vända och under återtåget dog stora delar av armén. Efter att de allierade segrat vid Leipzig kom kriget närmare och närmare Frankrike, och 1814 tvingades Napoleon abdikera. Han fick behålla kejsartiteln och fick ön Elba som förstendöme, men ett år senare återvände han och lyckades på fredlig väg återfå makten, tack vare sin popularitet.

Under de hundra dagarna höll han sig kvar vid makten, men den 18 juni 1815, efter att ha förlorat slaget vid Waterloo abdikerade han igen. Som brittisk fånge förvisades han till ön Saint Helena, och avled där den 5 maj 1821.

Lektionsförfattare: Sparrow och Taura Tierno, redigerad av Embli