Trollkonsthistoria 310

Helewys den skönas barn

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Helewys Donngal - som aldrig tog sin make Merek Clarkes namn - var mest känd som Helewys den Sköna eller senare under livet Helewys svartkonstnären och Helewys Iktara efter förbannelsen som hon, hennes man och en vän till dem bröt. Men i hennes ungdom, innan Helewys utförde det arbete hon senare blev känd för, omtalades hon som en av Europas vackraste häxor och det var allmänt antaget att hennes barn skulle bli lika vackra.

Helewys kom att föda två barn, Adeleide Donngal och Amé Clarke, som mycket riktigt ansågs vara vackra barn. De utbildades på Beuxbatons, precis som Helewys hade gjort. Adeleide hade en särskild talang för trolldrycker och helande örter. Efter skoltiden var hon lärling hos en botare och arbetade en kort tid som botare själv. Fram tills hennes fars arrest 1155. I ett brev till sin bror beskrev hon stora skamkänslor och "en outhärdlig skuld" vilket har tolkats som att hon kände till föräldrarnas och deras kollegas olagliga arbete. Brevet är det enda man hittat från Adeleide, det är oklart om det funnits fler eller inte. Ett par månader efter rättegången försvinner Adeleide spårlöst.

Amé gjorde aldrig anspråk på några särskilda talanger men uppskattade sitt utseende på ett sätt som hans mor inte gjort. Amé refererade ofta till sig själv som "Frankrikes skönhet och Greklands juvel" och lovade öppet att han bara skulle gifta sig med någon som var lika vacker som han själv för att deras framtida barn skulle åtnjuta samma privilegium. Ett par år senare ändrade han sig och ansåg att giftermål inte var nödvändigt.

Han gjorde så småningom anspråk på fjorton olika barn med tolv olika mödrar. Tre av dem uppfostrades av honom, döttrarna Palatina och Jehanne och sonen Estienne. Runt år 1190, när han var i sextioårsåldern, påstod en trollkarl vars namn inte finns bevarat att Amé förlorat sin skönhet till ålderdom. Amé utmanade trollkarlen på en duell och förlorade omedelbart. Han blev svårt skadad och dog en vecka senare. Trollkarlen hittades död senare under året. Amés föräldrar och barn misstänktes men ingen anhölls.

Efter Amés död återvände Adeleide. Hon vägrade tala om vart hon varit men återupptog sitt arbete som botare och stod i nära kontakt med sin familj. Efter att Merek dog av åldersrelaterade skäl flyttade hon in hos Helewys och tog hand om henne tills modern också avled. Adeleide bodde kvar i huset och brevväxlade med föräldrarnas kollega Fendrel Baker, den enda kvarlevande medlemmen ur Iktaratrion. Ett av de bevarade breven antyder att Fendrel visste var Adeleide hade tillbringat sin långa frånvaro. Det verkade inte finnas något ont blod mellan dem.

Lektionsförfattare: Embli