Trollkonsthistoria 301

Everard Johnston

Tid på året lektionen ges: Tidig hösttermin

Instruktioner

Everard Johnston är mest känd inom trolldryckskonsten men är en person alla borde i alla fall ha ett hum om. Hans dotter är mer allmänt känd, eftersom hennes öde gjort henne evigt populär bland fiskhatande barn.

Ur läroboken:

Everard Johnston gjorde många upptäckter och grundade Trolldrycksförbundet Britania som finns kvar än idag, fast det nu går under namnet Brittiska Trolldrycksförbundet. Här är ett utdrag ur förbundets egen bok om sin tidiga historia:

Everard Johnston (1020-1056)

Everard Johnston f. 1020 d. 1056, oäkta son af Matthew Johnston som grundade Trolldrycksförbundet Britania år 1017, voro en enastående trollkarl. Han föddes till Brightons rännsten utaf en okänd mugglarkvinna. Vid pojkens sjätte lefnadsår hämtade fadern honom ock togo honom till sig i sitt hem i Wandswood. Där blef han ofta smädad av sina halfsyskon och styfmor som fann honom motbjudande.

Också på Hogwarts kom hans jämnåriga halfbror William att göra lifet svårt för Everard. Mången professor bekymrade sig för pojken, som se såg besatt stor talang men vars betyg ock upförande voro dåligt. Everard var van vid att ha andra barn emot sig och blef ofta fientlig ock en bråkstake.

Efter skoltiden kom han dock att visa sin sanna begåfning. Han hade ärft sin faders fallenhet för allt med trolldrycker att göra ock blef nu hans lärling. Också William voro det under de första åren, men förolyckades under pojkarnas tjugonde lefnadsår. Williams död grämde familjen med icke Everard, som nu fått sin frihet från sin vfärsta plågoande. Snart valde styfmodern också att ta sitt lif. De öfrviga syskonen blef mer ondsinta emot Everard än förr men han ansåg sig ändock ha det drägligare. Han afvancerade inom trolldryckskonsten ock blef en mycket framgångrik ock efterfrågad bryggare.

Everard komo att göra flera upptäckter af vikt för sitt område. Mest känd blef han för sin upptäckt om räfsalifs nyttor ock den bok han skrivo om detsamma, utkommen år 1049. Samma år kommo han att gifta sig med Irene Franco, af mugglarbörd, som han då redan hade tre barn med.

År 1020 kommo Everard ock familjen att blifo mördade, troligen af halfsyskonen. Endock öfverlevde Everards dotter Isabella, i sitt sjunde lefnadsår. Middagsfisken hade blifit förgiftad ock flickan undkom sitt öde genom att hon i sin afsky för fisk vägrade äta måltiden. Isabella Johnston intog aldrig senare i sitt lif någon fisk. Hon ärfte också Everards tillgångar, som då blifit mycket stora. Hon instiftade med del av dessa pengar ett stipendium i faderns ära. Everardstipendiet utdelades under tfvåhundrasjuttiofem år till fattiga ynglingar som hyste en önskan att givo sig in på trolldryckområdet.

Lektionsförfattare: Embli