Trollformellära 505

Silencio

Svårighetsgrad: mitten av vårterminen

Förstummningsbesvärjelse

Eleverna får öva på oxgrodor och sedan gå vidare till korpar ifall de är riktigt duktiga.

Trollformel: Silencio
Funktion: Gör så att en människa eller ett djur inte kan prata.
Utförande: Stöt till med trollstaven mot målet och säg formeln.

Lektionsförfattare: Ripipip och charmed, redigerad av Sparrow