Trollformellära 503

Dubbleringsförtrollning

Svårighetsgrad: slutet av vårterminen eller början av sommarterminen

Trollformel: Geminio
Funktion: Dubblerar ett föremål.
Utförande: Vifta lätt på trollstaven och snärta sedan till mot föremålet samtidigt som formeln sägs.

Lektionsförfattare: Sparrow