Trollformellära 406

Diffindo

Svårighetsgrad: mitten av sommarterminen

Trollformel: Diffindo
Funktion: Skär i ett föremål. Går bara att använda på mjukare saker.
Utförande: En huggande vertikal rörelse med trollstaven, som slutar vid föremålet samtidigt som ordet sägs. Det är viktigt att man siktar rätt med den här formeln.

Lektionsförfattare: Sparrow