Trollformellära 303

Färgändringsbesvärjelse

Svårighetsgrad: slutet av vårterminen eller början av sommarterminen

Trollformel: Lusterabeus [viridis (grön), puteulanus (blå), rufus (röd), croceus (gul)]
Funktion: Ändrar färg på ett föremål.
Utförande: Säg formeln följt av önskad färg på latin, vrid på handleden och rör lätt vid föremålet.

Lektionsförfattare: Sparrow