Trolldomsjuridik 706

-

Wizengamot är trollarlssamhällets högsta domstol, och dess chef kallas för Överstetrollkarl. Wizengamot består av femtio medlemmar och de flesta har en ganska hög ålder, man hamnar inte i Wizengamot om man inte har ett gott anseende som en mycket intelligent häxa eller trollkarl.

De femtio ledamöterna behöver inte alla närvara vid ett förhör, antalet medlemmar bestäms efter hur alvarligt brottet är och hur farlig den åtalade anses vara.

Enligt Wizengamots bestämmelser har varje anklagad rätt till någon som företräder denne, och givetvis även rätt att kalla vittnen till sitt försvar.

Wizengamot är en fullständigt magisk inrättning, men om vi går tillbaka några århundraden så kan vi få reda på att föregångaren inte var det. Witenagemot, eller Witan som det är mer känt som, var en samlig viktiga lagkunniga män som sammankallades av kungen i det anglo-saxiska för att bistå honom i svåra juridiska frågor.

Lektionsförfattare: RM Jesters