Trolldomsjuridik 701

Introduktion till juridik

Ges: Tidigt på höstterminen, förslagsvis första eller andra lektionen

Lektionstext

Juridik är läran om lagar och deras tillämpningar. Lagar och förordningar kan stiftas på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Lagar och förordningar är skilda från regler på det sätt att lagar och förordningar gäller hela befolkningen i ett område, regler däremot gäller en bestämd grupp, till exempel elever på en skola eller besökare på en institution. Juridik delas in i underkategorier som till exempel skatterätt, familjerätt och straffrätt.

Lagar och förordningar stiftas på praktiskta och/eller moraliska grunder för att samhälle ska kunna fungera bra och är sedan upprätthållna genom statliga myndigheter - Trolldomsministeriet här i Storbritannien. Saker som skatt och hur det politiska systemet ska fungera är bestämda genom lagar.

är någon bryter mot en lag blir man, i ett demokratiskt land, kallad till en domstol eller liknande. Om den anklagade anses skyldig kan denna få ett straff - till exempel böter eller fängelse.

Även om juridik är svart på vitt i teorin är det inte alltid så i verkligheten då många saker som tas upp i domstolar har ett antal saker som väger in i rättsmålet. Att lagen blir rättvist tolkad både för den anklagade och målsägandet är viktigt för ett välskött, demokratiskt samhälle.

Vad skulle hända om lagar inte fanns? (Praktisk uppgift)

OFF: Låt eleverna välja eller dela ut en lag eller restriktion nedanför och låt dem argumentera om, t. ex.:

Följande lista är en blandning av lagar nämnda i böckerna, lagarna skrivna för SH och påhittade lagar.

Denna övning kan även utföras som en klass/gruppdiskussion.

Lektionsförfattare: Skye