Talmagi 503

-

Ur läroboken:

Det nya systemet för numerologisk analys är ett av de system som nutida numerologer använder. Liksom kabbalistsystemet går det ut på att finna primärtalet för en persons namn. Detta tal säger sedan något om personligheten hos namnets bärare.

Primärtalet för ett namn fås fram genom att översätta varje bokstav i namnet till en siffra enligt en översättningstabell. Namnet är det förnamn som man brukar kallas för (smeknamn om så är fallet) och efternamn. Alla siffror läggs sedan ihop till en summa. Om denna summa överstiger 9 delar man upp talet i dess komponenter och lägger sedan ihop dem (t ex 23 = 2 + 3 = 5). Om detta tal också det är större än 9 delar man upp talet i komponenter och fortsätter så tills ett sluttal under 10 erhålls.

Mik Owen = 4+9+2+6+5+5+5 = 36
3+6=9
Mik Owens namntal är alltså siffran 9

I det nya systemet används även siffran 9 i översättningstabellen till skillnad från kabbalistsystemet där endast siffrorna 1-8 används. Följande översättningstabell används för analys enligt nya systemet.

1 A, J, S, Ä
2 B, K, T, Ö
3 C, L, U
4 D, M, V
5 E, N, W
6 F, O, X
7 G, P, Y
8 H, Q, Z
9 I, R, Å

Siffrornas betydelse

1: Står för solen, styrka, individualitet och fantasi. Ettorna är födda ledare. De är flitiga och aktiva, men även dominanta och aggressiva. Ettan är ett mäktigt tal i sig själv som bådar framgång. Det är talet för förnyare, ledare och vinnare - men även för tyranner. Om man går i vägen för ettorna kan de bli ursinniga. De tänker i första hand på sig själv och kan vara mycket envisa. I regel lägger de ner stort intresse och uppmärksamhet på sin karriär eller sitt arbete i allmänhet och det blir inte mycket över åt deras privata relationer.

2: or är lugnare, mer passiva och har mer konstfull begåvning än de envisa Ettorna. Tvåorna tänker snarare än handlar och fast de är uppfinningsrika är de inte lika snara att sätta sina planer i verket. För det mesta har de charm och god intuition, men det kan också hända att de lider av dåligt självförtroende. De är ombytliga och kan vara svekfulla. Ibland är de överkänsliga och har depressiva tendenser.

3: or är uthålliga och lugna. De blir ofta lyckosamma inom det område de valt. Egentligen nöjer de sig sällan med mindre. De är ambitiösa, stolta, oberoende och älskar att beordra andra. Ibland blir det för mycket av det goda, men detta uppvägs av deras goda sidor. Deras skenbara ytlighet kan dölja ett rikt inre liv, för deras tal är detsamma som Treenighetens.

4: an är oftast en verklighetsnära, praktiskt begåvad människa med stor uthållighetsförmåga. Men talet rymmer också sin egen motsats och därför ser de ofta saker och ting från motsatt håll, mot vad andra gör och verkar då trotsiga och självständiga. De är sällan bundna till materiella ting och känner sig ibland isolerade.

5: an är i alla synvinklar rena kvicksilvret: livfulla, lystna, lekfulla, spontana, skärpta och med "kort stubin". All denna spänning gör att de ibland har nervösa problem. De har lätt för att förtjäna pengar - ofta sker det genom spekulationer eller vågspel. Skulle de misslyckas med någonting tar de saken med en klackspark. De har lätt för att få vänner.

6: är "perfekt" eftersom det är summan av 1, 2, 3. Det är ett lugnt och enhetligt tal som står för kärlek till familj och hem. Sexorna är mycket pålitliga och dem kan man alltid ty sig till. Samtidigt kan de också vara envisa. De älskar skönheten i alla former och för det mesta är de själva också attraktiva. De tillhör också dem som allra lättast skaffar sig nya vänner. Trots att de avskyr allt vad våld heter kan de ibland vara sega slagskämpar.

7: anses ha ockult innebörd och de har ofta en filosofisk eller andlig läggning. Materiella ting angår dem som regel inte alls. Sjuorna har ofta ett mystiskt inflytande över andra, men också en tendens att bli alltför slutna. De kan vara geniala och har den tur som man förknippar med deras nummer. Sjuorna är ofta rastlösa, älskar havet och att resa.

8: är ett märkligt och invecklat tal. Det är 2 X 4 och innehåller alltså samma upproriska element som fyran. Åttan kan betyda sorg, men också yttre framgång. De äger personlighet och viljestyrka, men kan verka kyliga. Under ytan har de emellertid djupa och intensiva känslor och omvärlden missförstår dem ofta.

9: Talet Nio anses vara det allra förnämsta av alla talen och äga en speciell, näst helig mening. De är krigiska. Aktiva och beslutsamma som de är brukar de vinna sina slag, men de har också lätt för att råka ut för olyckor och ibland kan de vara grälsjuka. Men i optimala fall står nian för allt vad mod och kärlek till medmänniskan heter.

11: står för speciell insikt om mystiska ting. Kanske balanserar det alltid mellan gott och ont.

12: Ett mäktigt perfektionens tal då det är detsamma som zodiaktecknens och månadernas.

13: Är den "perfekta tolvan" plus ett, och för det mesta associerar man talet med otur och svartkonst. Men det rymmer också positiv energi.

22: Liksom talet tolv står 22 för någonting fullbordat och helt. Det är antalet bokstäver i det hebreiska alfabetet och kort i tarotlekens Stora Arkan.

40: Ett annat mäktigt tal som står för fulländning.

Lektionsförfattare: Funa