Talmagi 403

-

Ur läroboken:

9. Enneaden

Siffran nio eller Enneaden är triadernas triad. De första nio talen kan ordnas i en magisk kvadrat i vilken varje vågrät och lodrät trerading kan har samma slutsumma. Detta gamla talmönster upptäcktes för fyratusen år sedan på en helig sköldpaddas skal vid floden Lo i Kina.

Nian representerar en fulländning, integration, förflyttning, flexibilitet, medlidande och graviditet. Niorna företräder kosmisk medvetenhet, självsäkerhet och komplexfri, gränslöshet, frihet, empati, förnöjsamhet, generositet, visdom, filosofi, njutning, tillfredsställelse och ödmjukhet. Förmågan att kunna offra sig för något som är större än en själv, men också risken att förlora sig själv eller bli psykiskt sjuk.

Buddistisk: Den högsta andliga makten, ett himmelskt tal.
Grekisk-romersk: Nio gudar och senare nio muser.
Hinduisk: Agnis tal, elden.
Judisk: Ren intelligens, sanning.
Keltisk: Ett ytterst viktigt tal i den keltiska traditionen. Riterna kring elden vid Beltinefesten utförs av 81 män, nio åt gången.
Kinesisk: Himmelsk makt eftersom 3 x 3 är det lyckosammaste talet.
Kristen: Nio är sällsynt i den kristna symboliken.
Mayansk: Nio undervärldar som styrs av varsin gud.
Norden: Nio är det heliga talet i den nordisk-germanska symboliken.
Pytagoreisk: Alla tals gräns eftersom alla andra tal finns och kretsar inom det.

0. Shunya

Siffran noll som representeras av symbolen 0 härstammar från indiska ordet "shunya" som betyder tom på sanskrit. I den här siffran ryms allt och inget, lekfullhet, spontanitet, intuition, inre barnet och oskuldsfullhet. Nollan är den stora universella Anden, gränslöshet och evighet, den kosmiska energin och den stora tystnaden, men också tillståndet av död under vilket livet omvandlas.

Siffran 0 är en av dagens viktigaste siffror inom matematik och vetenskap. Denna siffra har dock aldrig varit lika självklar i historien, då t.ex. De grekiska matematikerna förbjöd användande av något som liknade talet noll. Grekerna hade i sin tur ärvt mycket av sin matematik från egyptierna som hade ett slags 10-tals system, också utan siffran 0, och då finns det faktiskt inget smidigare sätt att skriva tal än en symbol per tiotal. Romarna, som i sin tur ärvde matematiken från grekerna, kom överens om att något som inte är något var ogudaktigt och förbjöd matematiker striktare än någonsin att leka med något så ogudaktigt som noll. Huvudsaken för romarna var ju att de kunde beräkna skatteintäkterna från de erövrade territorierna och då behövde man inte nollan.

Idag älskar matematiker siffran noll. I vardagliga situationer är det mycket svårare att hålla reda på talen utan denna siffra, eftersom siffran noll tillåter andra siffrors värde att ändras beroende på deras position.

Taoistisk: Tomrummet och icke-varat.
Buddistisk: Tomheten och intigheten.
Kabbalistisk: Det gränslösa och "Ain" Oändligt ljus.
Islamistisk: Det gudomliga väsendet.

Lektionsförfattare: Funa