Spiritism 7FUTT

Spiritism-FUTT

ON-instruktion

Alternativ 1

Skriv en uppsats där du redogör för en av sätten att kommunicera med andevärlden och fördelar och nackdelar med denna metod. Hur kan man verifiera sanningshalten i det som sägs? (Minst 350 ord!)

Alternativ 2

-

OFF-instruktion

VAD du ska göra: Här ska du inte bara beskriva hur karaktären gör - du ska genomföra det och redogöra svaren! Det är inte särskilt svårt, även om det kanske verkar så! Se på tidigare lektioner och sök på Google i värsta fall. :P

HUR du ska göra: Skriv ett långt rollspelsinlägg om det och PM:a till läraren. Texten ska vara lagom mycket detaljerad och innehålla allt som krävs för uppgiften. Skriv om hur det känns för din karaktär när han eller hon gör provet. Tycker personen att det är svårt, eller är det hur enkelt som helst? Tar det lång tid? Är personen nervös för att inte få det betyg han/hon strävar efter? Texten ska vara minst 750 ord (lite mer än ett A4 - om du har Microsoft Word eller liknande så finns det en funktion som räknar orden i dokumentet åt dig!), gärna inte färre än 1000, varav minst 350 ord ska bestå av uppsatsen. Tänk på att skriva det i ett program som har en rättstavningsfunktion! Texter som är alltför fulla av stavfel kommer inte att godkännas!

VARFÖR du göra: FUTT ska kräva lite även av spelarna! Inte för inte som det heter "Fullkomligt Utmattande"...

NÄR du ska göra: Så snart du kan! Ju snabbare du bestämmer dig för hur du vill göra uppgiften och talar om ditt val för läraren, ju snabbare kan du börja, och ju snabbare blir det rättat och ju snabbare får du betyget!

Efter att du spelat/skickat in FUTT-uppgiften till läraren kommer han eller hon gå igenom den och bedöma olika saker. Först och främst om rollspelet är godkänt (vi har inte enormt höga krav på skickligt rollspelande, men det ska vara något man kan läsa utan att bli hysterisk över att det är dåligt stavat och fantasilöst spelat). Det andra läraren tittar på är hur eleven har löst uppgifterna den fått och hur bra det har gått. Är din karaktär helt värdelös på det så ska du naturligtvis inte spela att eleven klarar allt jättelätt! En elev kan inte vara jättebäst i alla ämnen och jättesäkra på att få högsta betyg. Lite ångest måste de ju ha! Tänk på att det ska vara trovärdigt! Läraren rapporterar om rollspelsuppgiften är godkänd OFF samt vilket betyg karaktären får ON. Är uppgiften underkänd får du göra om den. Är den godkänd kommer slutprovet att skickas ut till dig. När du gjort slutprovet kommer poängen från både provet och uppgiften räknas samman, vilket utgör betyget i kursen. Lycka till!

Lektionsförfattare: Traxy