Spiritism 702

Andekommunikation

En del människor har förmågan att kunna konversera med andeväsen med sig ifrån födseln och börjar kommunicera med dem redan i tidiga år, medan andra måste träna upp sin inneboende men dolda förmåga. Ytterligare andra klarar det inte alls, men å andra sidan är det nog inte menat att vi alla ska kunna det heller.

En person som kan kommunicera med andar kallas ett "medium". De fungerar som en förbindelselänk mellan vår värld och den Andra Sidan. De behöver inte göra något särskilt för att upprätta kontakt, mer än att slappna av, vanligtvis. Det finns även medier som går ned i ett trance-liknande tillstånd där de tillåter andarna att ta över deras kroppar och tala direkt. Mediet har inget minne av vad som sagts efteråt. Det är en oerhört dum idé att bjuda ut sin kropp till vilken ande som helst, för det kan vara farligt. Mig veterligen är det bara trancemediets egna guider de släpper in. I alla fall om de vet vad de håller på med.

Man kan använda saker som medier annars, som ett glas eller en planchette, för att peka ut bokstäverna på ett ouijabräde. Man ställer en fråga och håller ett finger på glaset och låter det röra sig mellan bokstäverna för att bilda ord och meningar. Det kräver dock att man är fler än en deltagare. Man kan göra i princip samma sak på egen hand med hjälp av en pendel, och sådana kan man göra själv utav en ring och en bit snöre.

Seans är när man försöker komma i kontakt med andar. Kanalisering är det man gör. Man "kanaliserar" budskap. En del säger sig kanalisera budskap ifrån lärda livsformer i andra solsystem.

Medier har oftast en av tre förmågor starkast: clairvoyance, clairaudience, eller clairsentience. Clairvoyance (klärvoajans) är franska och betyder klarsyn - man SER saker, antingen framför sig som vanligt, eller för sin inre syn. Clairaudienta medier HÖR, och den clairsentienta KÄNNER dem. Oftast förekommer alla tre förmågor hos ett medium, men en av dem brukar vara mest framträdande.

Ouija, från franskans och tyskans ord för "ja", är ett sätt att kontakta andar på. Man har antingen ett stort papper, ett träbräde, eller papperslappar med alfabetet på, samt JA och NEJ, och ibland även siffrorna 0-9. För att kommunicera sätter alla seansdeltagare ett finger på ett glas eller en planchette och ställer en fråga, och låter glaset bokstavera fram ett svar. Detta är en osäker metod, med tanke på att den alltsom oftast brukar dra till sig negativa energier, och dessutom är det alldeles för långsamt, så det bör helst undvikas. En variant av ouija är automatisk skrift. Man håller en penna mot ett papper och slappnar av tankarna och låter pennan röra sig som den vill, i hopp om att sedan kunna urskilja ord och meningar ur krumelurerna. Det har ni till uppgift att göra till nästa gång! Glöm inte vad jag sagt om att skydda er!

Lektionsförfattare: Traxy