Skötsel och Vård av Magiska Djur 402

Hantering av magiska djur

Tid på året lektionen ges: Tidig vårtermin

Instruktioner

-

Ur läroboken:

När man handskas med magiska djur, ska man tänka på ungefär samma sätt som när man handskas med s.k. vanliga djur. Att behålla lugnet oavsett situation är en gyllene regel, då ett djur ofta blir uppskrämt, stirrigt, skrämt och så vidare om en människa skulle visa rädsla. Djuren kan också bli mer aggresiva om människan visar rädsla. En människa som är rädd är ett lätt byte för ett djur, då djur alltid känner om en människa är rädd. Om du skulle möta ett riktigt farligt djur, spring inte iväg. Försök göra dig större, och få djuret att tro att du är farligare än du tror. Det får djuret att bli något osäkrare.

Vissa magiska djur, tillexempel hippogriffer eller kentaurer är mycket noga med artighet. Innan du går fram till en hippogriff, måste du buga dig, och den måste buga tillbaka innan du kan ta på den. Kentaurer är en varelse som är mycket angelägen om att människan är en lägre ras, och är mycket misstänksamma, likaväl mot trollkarlar som mot mugglare.

Lektionsförfattare: leiya