Spådomskonst 403

Vågen t.o.m. Fiskarna + Ormbäraren

Vi började prata om zodiaken förra gången, och det ska vi fortsätta med nu. Från ca 22 september - höstdagjämningen - till ca 21 oktober är det Luft-tecknet Vågen som gäller. Vågar brukar sägas vara diplomatiska, romantiska och har svårt att fatta beslut. Skorpionen är ett Vatten-tecken mellan ca 22 oktober till ca 21 november. Skorpioner brukar anklagas för att vara ljusskygga individer med dragning åt det mystiska. Det frispråkiga Eld-tecknet Skyttens individer är födda mellan ca 22 november till ca 21 december. Skyttar har svårt att sitta still och är alltid på språng, och har hela tiden massor av projekt igång.

Precis som Väduren är Stenbocken en medlem av get-familjen. Tecknet är av elementet Jord och de som är födda mellan ca 22 december - vintersolståndet - och ca 21 januari kännetecknas av en inriktning på det som är verkligt, och även det materiella. Vattumannen, Luft-tecknet mellan ca 22 januari och ca 21 februari, är självständig och filosofisk. Sista tecknet är Fiskarna, från ca 22 februari till ca 21 mars, lever gärna i sin egen lilla fantasivärld. De anses gärna extra visa eftersom de är "äldst" i zodiaken.

Egentligen finns det också en trettonde stjärnbild i djurkretsen på himlen, Ormbäraren, men det brukar man inte alls använda inom astrologin.

Är man född den första eller sista dagen av ett tecken, eller de närmsta dagarna runt skiftet, brukar man ha drag av bägge tecken.

Lektionsförfattare: TraXy