Naturmagi 603

Meditation + Wiccansk (och nyhednisk) tro

SKYDDAD TEXT 2001- © Sofia Meaden. Får användas i rollspelssyfte inom SH.

OFF-kommentar: Den här meditationen fungerar på det sättet du vill att den ska göra, oavsett religiös inriktning. Om du IRL är kristen kan du t.ex. möta Jesus, är du buddhist kan du möta Buddha, etc. Den universella livskraften har många olika uttryck beroende på vår trosinriktning.

Ur läroboken: Wiccansk (och nyhednisk) tro

Den grundläggande tron inom Wicca är den på en livskraft i universum. Denna livskraft är uppdelad i en kvinnlig och en manlig del, båda exakt lika stora. Eftersom människor gärna är lite tröga så väljer man att personifiera de olika delarna genom att kalla dem Guden och Gudinnan. Hela universum genomsyras av de två jämlika krafterna, och allt kan ses som kvinnligt och manligt. Jorden och månen är Gudinnan, Solen och himlen är Guden. Ofta använder man namn från mytologier för att åkalla vissa aspekter av de båda. Vill man ha hjälp med kärlek är det bra att åkalla Gudinnan som Venus eller Freja, eller Guden som Eros eller Frej. Eftersom man ser Jorden som en manifestation av Gudinnan så är den helig och ska värnas om; det är därför många nyhedningar är miljöaktivister.

Man kan tala med Guden och Gudinnan och de kan svara. Det är inte alla som t.ex. genom meditation har mött dem, men många har det. När man jämför folks bild av Gudinnan märker man att det är något högst individuellt. Det är inte många som beskriver samma utseende.

Kanske har kvinnor lättare att möta Gudinnan än Guden, kanske har alla lättare det, just på grund av att när man tänker på ordet "Gud" så är det den kristna guden man automatiskt tänker på. Den kristna guden, Jahwe/Jehova, är inte samma "person" som den Wiccanska Guden. Först och främst är den Wiccanska Guden, vi kan för all del kalla honom Pan (eller Oden, Tor, Bacchus, Shiva, Zeus, etc., beroende på vilken mytologi vi tycker bäst om), inte hämndlysten och fördömande. Att han kallas "den behornade guden" är för att han är skogen och de vilda djurens Gud och han har därmed horn - även om det där med horn också är upp till var och en när man föreställer sig honom.

När kristendomen gjorde sitt intåg bland hedningarna försökte man kväsa minsta tillstymmelse till hednisk tro och gjorde en behornad Gud till en elak Djävul. Man anlade kyrkor på gamla kultplatser, och det är också därför de kristna högtiderna ligger i anslutning till de hedniska. Den nutida gudinnetron är som ett svar på kristendomens "Du skall inga andra gudar hava jämte mig"-mentalitet och religiösa förtryck som funnits i flera tusen år. Det är som om en del, främst kvinnor, har rest sig och sagt "inte mer!" och i ren protest börjat tillbe en rättvis och god Gudinna.

Wiccaner kallar sig ibland häxor, eller Häxor med stort H, som en tribut till dem som var offer för häxbränningarna på 1600-talet. Många är vegetarianer, dock inte alla, och de brukar något de själva kallar för magi. Både häxan i sagan och folktron är elak och använder svart (ond) magi; verklighetens mugglarhäxa använder bara vit (god) magi, eftersom han/hon lever efter Wiccas enda budord att inte skada någon, sig själv inräknad. Budordet lyder "An It Harm None - Do As Ye Will" - gör vad du vill, så länge det inte skadar någon. Det finns en trefaldighetsregel också, och det är att allt man gör kommer tillbaka till en trefalt. Därför är det dumt att bruka den så kallade magin för att skada någon, eftersom man själv råkar ut för samma sak - fast tre gånger värre. Det går inte att förvandla prinsar till paddor i mugglarnas magi, men man kan se till att man har pengar till att betala räkningar, eller få bättre hy och liknande. Magi för personlig vinning är nämligen acceptabelt, så länge det inte skadar någon.

Lektionsförfattare: Traxy