Naturmagi 304

Var finns naturens magi?

Tid: Oktober
Plats: Utomhus

Instruktion: Eleverna går tillsammans med professorn till en glänta i utkanten av den förbjudna skogen. De får alla slå sig ner någonstans på marken. Professorn kommer att be eleverna att försöka ta in så många intryck som möjligt av naturen runt om sig. Professorn kommer uppmana dem att fokusera på ett sinne i taget; vad känner de för doft, hur känns marken under deras händer och vinden mot deras ansikte, vad kan de se i naturen runt om sig som de inte tidigare har märkt?

Professorn bör gå runt och säga åt elever som gör ljud ifrån sig eller inte sköter sin uppgift, i övrigt ska klassen försöka vara helt lugn och still.

OBS! Lektionen hålls oavsett väder. Eleverna förväntas ha kläder efter väder.

Läxa: Skriv en sammanfattning av vad du har upplevt i skogen.

Lektionsförfattare: Foxears