Mugglarstudier 702

-

Historiska förebilder

William Shakespeare; denne engelsman, som levde mellan 1564 och 1616, är mest känd för frasen "Att vara, eller att inte vara, det är frågan" ur sin pjäs "Hamlet". Han är även väl känd för sin pjäs Romeo och Julia om två förälskade ungdomar från två fientliga familjer, denna pjäs har många liknande berättelser baserats på.

Aristoteles; denne grekiske filosof och naturforskare levde 348-322 f.Kr. och hade många ämneskunskaper. Han höll bland annat på med logik, filosofi, naturvetenskap och poesi. Vissa brukar kalla honom den första biologen. Han anslöt sig till en tidigare filosofs tanke om de fyra elementen; vatten, jord, luft och eld. Aristoteles föreställde sig även ett femte element som han kallade etern. Det var av det allt som fanns över månen bestod av, notera att Aristoteles hade en geocentrisk världsbild. (med världen i mitten)

Nutida förebilder:

Moder Teresa; hon levde mellan 1910-1997 och var en indisk romersk-katolsk nunna. År 1979 fick hon Nobels fredspris för sina insatser för de fattiga i Calcutta, i Indien. Dock har hon kritiserats för att, istället för att i första hand förebygga fattigdomen, försökt få omvända och döpa de döende. Moder Teresa saligförklarades av påven sex år efter sin död.

Elizabeth II; drottningen av Storbritannien föddes 1926 och har regerat sedan 1952. Hon är även stadsöverhuvud för Kanada, Australien, Nya Zeeland och vissa före detta brittiska kolonier. Hennes fullständiga titel är "Elizabeth den Andra, genom Guds nåd, av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland och av Hennes övriga riken och territorier, Drottning, Samväldets överhuvud, Trons försvarare".

Lektionsförfattare: Foxears