Mugglarstudier 601

-

Mugglarstudier är läran om mugglarnas levnadssätt och hur de klarar sig i samhället utan magi - mycket med hjälp av någonting som de kallar elektricitet, som ni kommer att få läsa om i sjuan.

Mugglarnas utbildning är uppbyggt med elever och lärare precis som i den magiska världen. Dock läser inte de något utav de ämnen som vi läser här på Hogwarts. De läser istället NO-ämnena (Nattorientering) Kemi, Fysik och Biologi, och SO-ämnena (Smörorientering) Samhällsvetenskap, Geografi, Religion och Historia. Undervisningen i historia brukar likna den undervisning som unga häxor och trollkarlar får i Trollkonsthistorian, bortsett från att man läser om gamla mugglare och mugglarkungar istället för svartalfsuppror och andra viktiga saker. De läser även matematik som flertalet kallar 'det universella språket'. Detta är läran om siffror i olika kombinationer till varandra. Dock inte på det sätt som ni som har läst talmagi har fått lära er.

Lektionsförfattare: Foxears