Mugglarstudier 403

-

Material:

Litteratur:

Floyd, Amandah: En Magikers Guide till Mugglarna (Kapitel 21)
Wigworthy, Wilhelm: Brittiska mugglares vardagsliv och sociala vanor (Kapitel 3)

Mugglarföremål:

Frimärken
Kuvert (Vita)
Brevpapper
Bläckpennor

Ur läroboken:

Floyd:

Vi ska nu ta oss en närmare titt på det postsystem mugglare har uppfunnit för att klara av sin totala avsaknad av ugglor. Låt oss först, som kontrast, gå igenom vad som krävs för att skicka ett brev med uggla. Det kan inte bli enklare, skriv brevet, ge det till ugglan och tala om vart den ska, skicka iväg ugglan. Det är allt. Mugglarposten, som ibland kan vara både snabbare och enklare, särskilt för långa sträckor eller tunga försändelser som kan vara mycket påfrestande för ugglan, är mycket mer komplex.

Mugglare måste försäkra sig om att tre saker står tydligt nerskrivna på kuvertet som brevet skickas i. Studera bild 1:

Den lilla klisterlappen uppe i högra hörnet är det så kallade frimärket. Det är så mugglare betalar för breven de skickar. Hur många frimärken man ska sätta på ett brev varierar, dels på hur mycket frimärket i sig är värt, dels på hur tungt brevet är. Tyngre brev kräver fler frimärken. I den händelse ett brev inte har tillräckligt med frimärken på sig kan det skickas tillbaka till dig, olevererat.

Adressen i det övre vänstra hörnet är din adress, den adress brevet ska levereras till om det inte har tillräckligt många frimärken eller på annat sätt inte kan bli levererat. Namnet och adressen på mitten av kuvertet är den adress brevet ska skickas till.

Notera även de vågiga linjerna som täcker frimärket. Dessa är del av en poststämpel som sätts på kuvertet när det har passerat ett "postkontor". Det räcker nämligen inte med att bara skriva brevet för att det ska kunna levereras i mugglarvärlden. Först måste det läggas in i en "Brevlåda". I Storbritannien ser dessa ut som röda rör som sticker upp ur marken. I toppen av röret finns en liten springa, och det är i den man matar in brevet. Brevlådan tömms sedan vid en förutbestämd tid av en så kallad brevbärare. Denne tar med sig alla breven till postkontoret, där de sorteras upp. Brevbärarna ser på brevet vart det ska, och skickar sedan det med bil (något som kommer tas upp i senare kapitel) till ett postkontor nära den som ska få brevet. Där tar en annan brevbärare brevet med sig och levererar det till mottagaren. I händelse att brevet ska en lång sträcka skickas det istället med flyg, eller båt (mer om dessa transportmedel senare). Det är som sagt ett komplicerat system, men det verkar ändå fungera bra för mugglarna.

Wigworthy:

Mugglare och deras post är ett fascinerande ämne! Istället för att använda sig av ugglor har de bestämt sig för att skicka sin post fram och tillbaka i små lådor. Att skriva ett brev görs på nästan samma sätt som för oss magiker, penna mot pergament och så bara skriva allt som ligger på ens hjärta. Men där vi använder pergament använder mugglarna papper. Där vi använder ugglor har de brevlådor och brevbärare. Brevbärare är ett högst speciellt yrke i mugglarvärlden, det finns finns mycket att tänka på när man handskas med en brevbärare. Här nedan följer ett fåtal exempel:

1) Brevbäraren ska inte synas. Mugglarnas tankar om brevbäraren är att han osynlig kommer till deras hem och levererar deras brev. Det är därför rätt och riktigt att vänta med att se om man fått någon post tills dess att brevbäraren är försvunnen. Särskilt viktigt är detta under julhelgen, då brevbäraren bär en särskild, röd uniform, och lämnar posten i familjens strumpor istället för i brevlådan. Det artigaste när man ser en brevbärare är därför att ignorera denne fullt ut.

2) Om man olyckligtvis skulle upptäcka en brevbärare som stoppar post i brevlådan, och denne märker att den inte längre är osynlig ska man ta det väldigt försiktigt. Acceptabla samtalsämnen i en sådan situation kan gälla vädret, särskilda sportresultat eller för all del den alltid fungerade frågan "Har du något till mig då?" Man bör dock ursäkta sig snarast och lämna brevbäraren i fred, ty det är en lättretad varelse och han kan lätt bli stingslig.

3) Brevbärarens naturliga fiende är hunden. För att hamna på brevbärarens goda sida ska man därför hålla hundar borta när det är dags för postleverans, eller inte ha en hund alls.

Läxa:

Uppsats: När kan mugglarnas postsystem fungera bättre än att skicka posten med uggla?

Lektionsförfattare: Shetani