Mugglarstudier 301

-

Material:

Litteratur:

Cromwell, Rosetta: Den Andra Världen: Mugglarnas Liv och Leverne (Kapitel 1)

Mugglarföremål:

Ur läroboken:

Mugglare. De finns överallt omkring oss, du kanske känner någon personligen, eller rentav har en (eller två) föräldrar från mugglarsläktet. Såvida du inte har vuxit upp i ett mugglarhem eller på annat sätt tvingats att leva bland dem är dock chansen stor att mugglare och deras liv är ett fullkomligt mysterium för dig.

Och med all rätt! Mugglare hänger sig åt en sådan mångfald av till synes meningslösa handlingar att det kan få vem som helst att avfärda dem som ovärdiga och framförallt omöjliga att studera. Deras synsätt på världen och de åsikter de håller hårt på ter sig helt bisarra för den vanlige magikern, och hälften av tiden tycks dessa mugglare befinna sig i ett drömtillstånd, helt omedvetna om världen omkring dem. Deras uppförande och traditioner skiljer sig markant från magikervärlden, och även för de som valt att ta sig en närmare titt på vår närmaste omagiska släkting kan dessa mugglare fortfarande te sig otroligt förvirrande och omöjliga att förstå sig på. Så är dock inte fallet, ty även om en förståelse för mugglare knappast kommer naturligt i dagens magiska samhälle, och fast det kan tyckas vara ett hårt arbete att helt begripa sig på de omagiska varelserna är det inte hopplöst.

Den här boken har skrivits i syfte att ge en stadig grund till den som valt att studera mugglarna närmare. Hur mycket vissa magiker än vill ignorera deras existens det går det inte att förneka det faktum att mugglarna är allmänt förekommande världen över, och deras samhällen sprider sig ständigt över allt större ytor. Det blir allt mer nödvändigt att studera mugglarnas beteende för att på ett tryggt och säkert sätt kunna röra sig ibland dem och i den värld vi trots allt delar. De goda nyheterna är dock att mugglare - till större grad än vad du kan föreställa dig möjligt - går att göra sig förstådd med.

Er författare, kära läsare, har tillbringat nästan femtiosju år i nära kontakt med olika grupper av mugglare. Hon har på egen hand utforskat och studerat köpcenter och nöjesfält, tvättomater och parkeringsplatser och mycket, mycket mer. Vidare har hon själv konverserat med mugglare, som var mer än villiga att förklara vad de höll på med, varför de gjorde det och varför de förväntade sig att alla andra gjorde likadant. Försiktig observation (stundtals i formen av en guldfisk) och lyssnande utan att skratta högt har lett till en djupare förståelse för mugglarnas psyke, något som nu kommer föras vidare till läsarna av denna bok. Aktsamt utnyttjande av denna guide kommer således ge dig möjligheten att undvika några av de mer vanliga misstagen när det gäller att handskas med mugglare.

Om du verkligen vill minska nödvändigheten att använda minnesförtrollningar bör de sammanfattade observationerna beskrivna häri endast ses som början av din studieväg. Precis som oss är varje mugglare unik, och en fullständig förståelse för en specifik mugglare kräver anseligt med tid och ansträngning. Samtidigt uppmuntrar författaren att du undersöker alla mugglare du råkar stöta på i dina studier. Fråga dem välformulerade frågor, svaren du får kommer med största trolighet leda till att du får en klarare bild av världen de lever i. Var artig och hela tiden alert, för trots att mugglare i allmänhet är harmlösa varelser kan de vid provokation agera på ett oresonligt sätt, vilket kan leda till problem. En tumregel när det kommer till att studera mugglare är: Om de inte slår på dig eller hotar dig med fängelse är allting lugnt.

Beväpnad med denna guide, tillsammans med dina egna ögon och öron kommer du, kära läsare vara välutrustad nog att bege dig ut i mugglarvärlden, nästan som om du vore en inföding själv. Så var vid gott mod och läs vidare!

Lektionsförfattare: Shetani