Magiska Sporter och Hälsa 601

Att vara knatteledare - 1

Tid på året lektionen ges: Vårtermin

Förslag på hur man kan ge lektionen

Låt gärna eleverna öva på några klassiska uppvärmningsrörelser i par där den ena låtsas vara barnet och den andra spelar ledaren. Ta av skor och strumpor för att kunna genomföra fot och tåövningar.

Ur läroboken:

Idrott för barn delas ofta upp i tre klasser, baby, knatte och junior. Var gränserna går är lite olika beroende på vem man frågar och vilken idrott som diskuteras. En knatte är vanligtvis tre som yngst och tio som äldst men vanligast 4-8.

När man lär ut en idrott till barn är det viktigt att man tänker på sin pedagogik. Du kan ofta förklara för en vuxen eller ett äldre barn hur något ska gå till på ett sätt som de förstår och kan genomföra. Med yngre barn är det mycket viktigt att dels demonstrera med din egen kropp så att de ser hur du gör, dels handgripligen rätta till deras egna rörelser. Ett barns fin- och grovmotorik är långt ifrån färdigutvecklad och de är i full färd med att lära känna sina egna kroppar, vilka för att göra det hela ännu svårare förändras hela tiden eftersom de växer så snabbt. Ett barn som lätt klarat av en övning för några månader sen kanske inte kan det nu eftersom tyngdpunkten i deras kropp flyttats.

I regel är det lättare för barn att kontrollera muskler som är närmare huvudet, fötter och tår är ofta särskilt problematiska och de har inte hunnit lista ut hur de ska få dem att göra som barnet vill riktigt än. Där är det extra viktigt att som ledare ta i barnets fötter och försiktigt placera dem i rätt position. Det är också svårt för yngre barn att kontrollera kroppsdelar som de inte kan se. Om du ber en femåring att snurra ett helt varv med armen som en väderkvarn kommer hen förmodligen att ta ner armen till sidan kort efter att den hamnar utanför synfältet bakåt, ofta utan att barnet själv är medveten om det. Också där behöver ledaren ta tag i barnet och leda rörelsen, så att hen känner hur det ska gå till.

Lektionsförfattare: Embli