Magiska Sporter och Hälsa 505

Elevledd lektion

Tid: Vårtermin

Innan lektionen

Alla elever som prova på att leda en lektion vill har fått skriva upp sig på en lista. De får då ett tillfälle tilldelat till sig. Innan lektionen ska de ha träffats privat med professorn och visat upp en planering för tillfället, som professorn ska godkänna. Aktiviteten som eleven ska leda kan vara vilken sport som helst så länge läraren går med på det. Mugglarsporter är tillåtet men om de kräver något särskilt material (t.ex. en fotboll) får de antingen nöja sig med ett liknande alternativ (t.ex. en annan boll) eller själva ansvara för att ta med materialet.

Under lektionen

Eleven leder sporten, klassen utför den. Om allt fungerar som det ska kommer professorn att hålla sig lite på sidan av och observera ledaren. Uppstår några problem kommer läraren givetvis att gripa in.

ON

Momentet är obligatoriskt för elever som siktar på ett högre betyg. Examinatorerna kommer att läsa professorns anteckningar från tillfället och ta med det i sin bedömning av betyget. Det är möjligt att få ett Ö ändå om man jobbar hårt men inte ett U. Därmed inte sagt att man måste utföra momentet perfekt men man måste ha visat sig villig att försöka.

OFF

Nej. Spelaren är inte tvingad att ta just den här lektionen om de inte vill. Om eleven gjort uppgiften ON men inte OFF kan resultatet diskuteras utan att spelas på. Däremot är det roligt om det spelas på, antingen där din karaktärer är ledaren eller där någon annan elev är det eller varför inte både och?

Lektionsförfattare: Embli