Maskeringsmagi 603

-

OBS! Alla dessa formler måste utföras av minst två personer. För alla dessa är det ytterst viktigt att eleverna utför trollformlerna exakt samtidigt! Trollstavrörelser måste göras och trollformlerna måste sägas precis i synk. Om det inte är exakt samtidigt kommer de inte att fungera. Som alla förstår är detta inte bara svåra trollformler utan en extra svårighetsgrad i sig.

Skapa känslan av en fobi.

Formel: Horrifecreoso [Hårri-fekk-reåso]
Utförande: Personen ifråga måste tänka starkt på vilken typ av fobi den vill länka till föremålet medan den utför trollformeln. Trollstaven ska röras i en motsolscirkel, avbrytas efter 1,5 varv, svingas neråt mot föremålet och göra en åtta i luften ovanför föremålet medan trollformeln uttalas.

(OFF: Vanliga nybörjarmisstag som du kan spela att din karaktär gör är exempelvis att föremålet går sönder, exploderar osv. De flesta elever misslyckas i början, hitta på vad som händer under försöken.)

Lektionsförfattare: Angfiel