Maskeringsmagi 602

-

OBS! Tänk på att alla formler är icke-verbala dvs man får inte prata medan man utför dem vilket gör det ännu svårare! Det är också viktigt att minnas (när man jobbar med att höja viljor) att det är svårare att påverka magiker ju duktigare de är. En del kan påverkas starkt medan en del inte känner av känslorna mer än att man är medveten om att det finns en trollformel där.

Ur läroboken:

Få en person att låta bli att dricka ur ett glas med valfri vätska. (sänka viljan "dricka")

Formel: Fenito ebibos [Feni-to eb-i-bås]
Utförande: Lägg din handled uppåt så den är riktad mot taket och vänd på den snabbt så att trollstaven pekar mot föremålet du ska förhäxa. Låt trollstaven lätt röra vid föremålet medan du uttalar trollformeln.

(OFF: Vanliga nybörjarmisstag som du kan spela att din karaktär gör är exempelvis att de istället för att skapa en vilja att inte dricka gör att allt man vill göra är att dricka ur glaset, att glaset böjs eller påverkas på annat vis, att man är så koncentrerad på vätskan att man förvandlar den till en annan vätska osv. De flesta elever misslyckas i början, hitta på vad som händer under försöken.)

Få någon att aktivt tänka att den måste gå ifrån ett föremål (plantera viljan "gå därifrån")

Formel: Deambuloare [Deem-bull-oar]
Utförande: Peka trollstaven rakt ner mot föremålet och gör en perfekt cirkel på en diameter av 10 cm medan du lugnt citerar trollformeln.

(OFF: Vanliga nybörjarmisstag som du kan spela att din karaktär gör är exempelvis att en helt annan vilja dyker upp, att föremålet försvinner eller på annat vis skadas. De flesta elever misslyckas i början, hitta på vad som händer under försöken.)

Du ska få någon att somna när den tar i ett föremål (plantera viljan "sova")

Formel: Adaugesco Dormito [Ada-ugesko Dormi-to]
Utförande: Låt trollstavens spets vila mot föremålet för att dra den lätt bakåt och stöta till det medan du säger trollformeln.

(OFF: Vanliga nybörjarmisstag som du kan spela att din karaktär gör är exempelvis att man blir piggare när man tar i föremålet eller att det blir känslostörningar i föremålet och det blir en helt annan känsla som påverkas istället. De flesta elever misslyckas i början, hitta på vad som händer under försöken. )

Lektionsförfattare: Angfiel