Maskeringsmagi 302

-

Att dölja färger, dvs att få en färg att se ut som en annan, är något man använder ofta inom Maskeringsmagin. Både att dölja ting och att maskera ens utseende, även om de två formerna skiljer sig från varandra beroende på vilken magi man använder sig av. För att få den färgen man vill framkalla säger man namnet på färgen efter formeln, exempelvis från vit till grön: Delitcatus viridis.

Formel: Delitcatus [färg]

Lektionsförfattare: Angfiel