Maskeringsmagi 301

-

  1. Välj ut några saker ur inledningen och gå igenom med eleverna.
  2. Välj en av formlerna och gå igenom den på lektionen.

Ur läroboken:

Maskeringsmagi har funnits i viss utsträckning de senaste 2000 åren men har utvecklats mer och mer under åren till vad det är idag. Men vad är det då? Man kan säga att maskeringsmagi kan delas upp i två olika fack. Det ena är maskering av ting och saker, det vill säga livlösa objekt och det andra är att maskera levande ting såsom djur eller sitt eget utseende. Det ena är egentligen inte svårare än det andra men eftersom maskering av ens eget utseende (alternativt andras utseende vilket är ungefär lika vanligt) utgör fler risker än att maskera livlösa objekt så är det också den senare magin man brukar börja med när man först lär sig. Vilken svårighetsnivå man hamnar på beror även på hur stora dessa ting är som man ska maskera och hur avancerade kamouflage som man ska maskera sig själv till. Man brukar också skilja på att maskera för magiker och att maskera mot mugglare.

I dagliga termer brukar man säga att maskeringsmagi är en svårare form av förvandlingskonst. Detta innebär att maskeringsmagi är en förlängning av förvandlingskonsten, en fortsättning för den typen av magi. Om man har fallenhet för förvandlingskonst brukar man även ha en viss fallenhet för maskeringsmagi även om maskeringsmagin i sig ligger på en något svårare nivå.

Maskeringar finns det på olika typer av platser i dagens samhälle utan att vi för den sakens skull tänker på att de finns där. Hogwarts skola för häxkonster och trolldom har exempelvis en maskering som går ut på att den som kommer i närheten av slottet och inte är magiker ser endast en ruin och kommer direkt på något viktigt den har glömt att göra och går därför och gör detta utan att utforska ruinen närmare. Större händelser som magikerkonserter, matcher i Quidditchligan och liknande sätts även de under starka skyddsmaskeringar för att mugglare inte ska kunna se dem eller ta sig dit. Sedan går det givetvis att maskera ting mot magikers ögon också.

För att man ska se om en maskering, där intentionen är att dölja något för en mugglare, verkligen har fungerat så finns det ett hjälpmedel som heter 'Synare'. Dessa finns i olika modeller beroende på vad man själv föredrar och hur omärkbara de ska vara, men de ser i stort sätt ut som ett par en aning klumpiga glasögon. Medan du utför din maskering så har du dessa på dig och de kommer genom magisk väg visa dig exakt det som mugglare kommer att se när de tittar på objektet.

En fyrkantig sten ska maskeras så den ser rund ut för mugglare

Formel: Delitorbis [Dell-i-torb-iss]
Utförande: För upp trollstaven underifrån och snärta till mot objektet när du uttalar trollformeln.

(OFF: Vanliga nybörjarmisstag som du kan spela att din karaktär gör är exempelvis att bara delar av stenen blir rund, att den istället för att bli rund tar en annan form, att stenen smälter osv. De flesta elever misslyckas i början, hitta på vad som händer under försöken.)

En fjäderpenna ska se ny ut (maskeras både för mugglare och magiker)

Formel: Novucullus [Nof-ö-cullus]
Utförande: Gör en cirkel med trollstaven, precis när du fullgjort din cirkel ska du säga trollformeln och peka trollstaven mot föremålet.

(OFF: Vanliga nybörjarmisstag som du kan spela att din karaktär gör är exempelvis att pennan går sönder, att den åldras istället för se ny ut, exploderar osv. De flesta elever misslyckas i början, hitta på vad som händer under försöken.)

Lektionsförfattare: Angfiel