Latin 602

SKA SKRIVAS OM!

Då den romerska mannen uppträdde offentligt och officiellt var han klädd i en toga, som är ett stort, halvcirkelformat tygstycke. Togan var ett opraktiskt plagg som inte lät honom röra sig särskilt fritt, därför bars inte togan vid arbetet eller vid situationer då friare rörelser krävdes. Då användes istället en armlös tunika.

Tyget var oftast i ylletyg och hos pojkar under 16 år och höga ämbetsmän var kanten purpurfärgad. Det var viktigt att togan satt bra och därför hade en särskild slav till uppgift att ansvara för togan. Slaven hjälpte även sin herre att ta på sig togan. När en romare kandiderade till en av de många politiska posterna, klädde han sig i en toga som var extra vit. Han var då en kandidat (efter det latinska ordet candidus, blänkande vit). Höga ämbetsmän bar som sagt en toga med en purpurfärgad kant och den romerska kejsaren hade en toga som var helt purpurfärgad.

Lektionsförfattare: zandis