Latin 302

Italia pulchra est

Början av höstterminen

Läroboken s. 1-3:

Grammatiken i Latinet skiljer sig från den grammatik vi är vana vid. I engelskan spelar t ex ordföljden mycket stor roll, men i latinet är det inte lika viktigt. På latin böjer man istället orden för att veta vem som gör vad.

Substantiv delas in i olika deklinationer; olika sätt att böjas på med hänsyn till ändelse. De former man böjer ett substantiv till är som följer. Exempelord: Kniven
Nominativ är den form substantivet står i när det är subjekt och alltså utför en handling. Ex: Kniven faller.
Genitiv är ägandeformen av ett substantiv. Ex: Knivens egg.
Dativ är ett objekt som oftast översätts med prepositionerna "till" eller "åt". Ex: Husbonden köper en skida åt kniven.
Ackusativ är också ett objekt som visar att substantivet blir utsatt för en handlig. Ex: Husbonden kastar kniven.
Ablativ används nästan enbart om saker och översätts nästan uteslutande med prepositionerna "med" eller "genom". Ex: Husbonden dödar flickan med kniven.
Vokativ är en tilltalsform och nästan alltid samma som nominativen.

Verb delas in i olika konjugationer och böjs efter första, andra och tredje person i singular eller plural. Det aktiva verbet, eller predikatet, står oftast sist i satsen.

Adjektiv böjs feminint, maskulint eller neutralt (första och andra deklinationen) beroende på vad substantivet det hör ihop med har för genus. Adjektivet står oftast före sitt huvudord.

Latinet har inga artiklar för bestämd form som engelskans "the" och puella kan därför både betyda "flicka" och "flickan".

I ordlistan anges oftast (ej i början) följande information om ordet är...
Substantiv: [nominativ] -[genitivändelse] [genus] [översättning]
Adjektiv: [nominativ i maskulinum] -[femininändelse] -[neutrumändelse] [översättning]
Verb: [1:a person singular] [konjunktion] [översättning]
Övrigt: [ord] [översättning]

Läroboken s. 9:

Första deklinationen

puella - flicka

  Sing. Plur.
Nom. puell-a puell-ae
Gen. puell-ae puell-arum
Dat. puell-ae puell-is
Ack. puell-am puell-as
Abl. puell-a puell-is

Läroboken s. 10-11:

Italia pulchra est. Natura Italiae nos delectat. Ora Campaniae ante ceteras oras grata est. Poetae saepe Italiam laudant. Romae magnam gloriam dant.
(Källa OFF: Tidner, Erik: Liber primus latinus)

Ordlista

Italia f Italien
pulchra vacker (fr. pulcher)
est är (3 sing.)
natura -ae f natur
nos oss (ack.)
delectat behagar, förnöjer (3 sing.)
ora -ae f kust
Campania -ae f Kampanien (ett område)
ante framför
ceterae -arum f övriga
grata ljuvlig, behaglig (fr. gratus)
poeta -ae f skald, poet
saepe ofta
laudant prisar, berömmer (3 plur.)
Roma -ae f Rom
magna stor (fr. magnus)
gloria -ae f ära
dant ger (3 plur.)

Bevingade ord:

Summa summarum - Summornas summa (dvs. totalsumman)

Lärarens facit:

Italien är vacker. Italiens natur förnöjer oss. Kampaniens kust är framför övriga kuster ljuvlig. Skalderna prisar ofta Italien. De ger Rom stor ära.

Lektionsförfattare: Foxears