Kvastflygning 130

Konstflygning II

När: Fjärde veckan i maj (sista lektionen innan elevernas junilov i en vecka)
Hur: 2 timmars praktisk lektion på gårdsplanen

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

OBS! Tänk på att alla elever ska ha skydd på sig och utföra manövrerna på passande höjd med ett skyddsnät under. Varje manöver har en svårighetsgrad mellan 1-10 där 10 är väldigt svårt och 1 är ganska lätt (för att vara konstflygning, det är fortfarande svårt för en elev som tycker kvastflygning är krångligt).

En manöver som har svårighetsgrad 6-10 kommer ingen elev klara av på den här lektionen! Det är bra tillfälle för dig som spelare att visa på din karaktärs styrkor och svagheter när det gäller att flyga.

De elever som har lite svårt för Konstflygning får fortsätta där de slutade förra lektionen med att öva på Nedåtgående Spiral och Flygformation (se lektion 129). De andra eleverna kan testa på nya saker.

Extrem stigning

Eleven vinklar kvasten tvärt uppåt och stiger upp i luften så snabbt som kvasten tillåter. På grund av stigningen kommer den inte flyga så snabbt som den kan när man flyger med den plant. Det är svårt att hålla sig kvar på en kvast när den är i den vinkeln och kräver en viss teknik och styrka.

Svårighetsgrad: 5

Rulla runt

Eleven svävar i luften på samma ställe, skiftar kroppsvikten hårt åt höger så att han/hon faller ner på ena sidan och har sådan fart att han/hon kan komma upp igen på andra sidan utan att stanna upp. Genom det har eleven lyckats rulla runt. Detta kan både övas på stillastående eller i farten.

Svårighetsgrad: 9

Loop

Går ut på att eleverna flyger rakt fram, vinklar kvasten uppåt tills personen flyger upp och ner och fortsätter att dra kvasten mot sig tills den har snurrat runt ett helt varv. Det är väldigt många saker på samma gång som händer och eleverna lär ha svårt att hänga kvar i kvasten eller svårt att få den att tippa runt på rätt sätt.

Svårighetsgrad: 10

Lektionsförfattare: Angfiel