Kvastflygning 116

Botarleken

När: Tredje veckan i januari
Hur: 2 timmars praktisk lektion på Quidditchplanen

Efter avslutad lektion ska eleverna:

Tänk på att inleda lektionen med en uppvärmning och att eleverna alltid ska flyga med lättare skydd på armarna, benen och huvudet.

Denna text är skriven som en OFF-text till både lärare och elevspelare:

Botarleken

En elev väljs ut att vara sjukdomen Drakkoppor och en annan väljs ut att vara Botare. Hur man väljer ut eleverna är upp till läraren (dra lott, ole-dole-doff eller annat), men det kan vara bra att välja en elev till att vara Drakkoppor som man vet är ganska duktig på att flyga. De övriga eleverna är vanliga magiker.

Eleven som är Drakkoppor ska flyga omkring och smitta de andra eleverna genom att ta på dem. När man är smittad kan man inte röra på sig utan måste stanna kvar i luften där man var. Man kan ropa eller vifta med armarna för att visa att man vill bli helad.

Botaren ska flyga till en smittad och bota denna. När en Botare har helat en smittad så blir den som nyss blev helad Botare istället (den som var Botare innan blir vanlig magiker som ska undkomma att bli smittad) och ska försöka hitta en annan som behöver botas. När man är Botare kan man inte bli smittad om inte alla andra på hela spelplanen också är smittade.

Om eleven som är Drakkoppor lyckas smitta alla och sen smittar Botaren innan den hinner hela någon så har den eleven vunnit. Det är dock sällan det händer och man kan avbryta leken ibland och låta någon annan vara Drakkoppor.

Eleverna ska hålla sig inom Quidditchplanen när de flyger.

Lektionsförfattare: Angfiel