Förvandlingskonst 403

Förvandling av en liten fågel till flera fåglar

Här handlar det om att få ett föremål, i det här fallet en fågel, till flera föremål som är exakt lika. Att förvandla ett föremål till något som är exakt likadant är självfallet ingen utmaning, men det svåra är att få fågeln att bli två. Det är mer en kopiering än en ändring, och det är väldigt svårt. Vanliga fel är de två djuren, eller föremålen, inte vill dela på sig, utan att de sitter ihop. Även fast detta moment är svårt, är det fortfarande svårare att förvandla en fågel till ett helt annat djur, exempelvis däggdjur.

Lektionsförfattare: Taura-Tierno