Forntida Runor 504

-

Det finns fyra fysiska element - jord, eld, vatten och luft, alla med egna symboler och egenskaper.

Eld står för energi, förstörelse, kraft och rening. Dess färger är de rödaktiga, t.ex. rött och orange, och den används för att få beskydd, mod, energi och för att driva bort negativitet. Dess symbol är en tom triangel med spetsen uppåt.

Vatten är det andra elementet. Det kan ses som eldens motsats, då det är ett lungnande och helande element, även om det precis som elden även är renande. Dessutom har det att göra med saker som kärlek och vänskap. Naturligtvis är det de blåaktiga färgerna som representerar detta element, vars symbol är en tom triangel med spetsen vänd nedåt.

Luft är elementet för rörelse, flygande, intelligens. Även ljudet har med luft att göra. Dess färg är gult, vilket kommer från solen. Elementet används för att uppnå frihet och kunskap, men står också för resande. Dess symbol är likadan som elden, förutom att det går ett horisontelt streck tvärs över triangeln.

Jord är det sista elementet. Det står för fuktighet, stabilitet och är närande. Därför ger det fertilitet och tillväxt. Rikedom och framgång kan också uppnås genom utnyttjandet av detta element, vars färg har lånat växternas gröna nyanser, och har en triangel med spetsen nedåt och ett streck genom sig som symbol.

Lektionsförfattare: arvid