Forntida Runor 406

-

De afrikanska symbolerna ska som eleverna tidigare lärt sig inte bäras runt halsen, utan målas på högtidskläder. Då skoluniformerna inte får smutsas ned får eleverna om de vill ta med sig en högtidsdräkt till denna lektion för applicerande av symboler. Samtliga av de symboler som gåtts igenom tidigare under året får användas, men eleverna måste vara uppmärksamma på att klädesplagget enbart ska användas till högtidliga tillfällen.

Indianerna använde främst sina symboler, som är betydligt fler än de som gåtts igenom, som en sorts skyltar. Därför hade de symboler för saker som permanenta boplatser, goda skördefält och öknar. Även de symboler eleverna lärt sig användes delvis på detta sätt, vilket gör det svårt att använda dem praktiskt i dagens samhälle. Bästa sättet för detta är att rista in dem på fasta föremål som används ofta, till exempel en säng. Då Hogwarts sängar absolut inte får utsättas för detta rekommenderas eleverna att välja de afrikanska symbolernas praktiska användning. För de elever som absout vill använda sig av indianska symboler finns trästycken som kan sättas upp på väggen ovanför sängen. Någon önskvärd effekt kan dock inte utlovas.

Lektionsförfattare: arvid