Försvar Mot Svartkonster 701

-

Fortsättning på icke-verbala formler som var en stor del av årskurs sex' studier. Eleverna ska få möta en boggart precis som i årskurs tre men den här gången klara av riddikulus-formeln icke-verbalt. Eleven måste då koncentrera sig både på att riktigt lyckligt minne och på den inre rösten för att lyckas.

(OFF: Mycket svårt, få elever kommer att klara det eftersom de inte bara ska klara en icke-verbal formel utan dessutom möta sin största rädsla, läraren får vara beredd att hjälpa eleverna!)

Lektionsförfattare: charmed