Försvar Mot Svartkonster 303

Möte med en Boggart

Ges: I slutet av höstterminen

OFF: De går igenom trollformeln och får sedan möta en boggart.

Lektionstext

Riddikulus-trollformeln tvingar boggarten att förvandla sig från det man är mest rädd för till något som man kan skratta åt.

Trollformel: Riddikulus [Ridd-ICK-oll-uss]
Trollstavrörelse: En lätt snärt neråt och mot boggarten.

För att vara bäst förberedd på hur man ska skydda sig så behöver man vara medveten om vad man är rädd för. Man föreställer sig detta framför sig och sedan föreställer man sig hur man kan göra den skrattretande. Det måste vara något som genuint får en att skratta för att det ska lyckas.

Man måste tänka på det som är skrattretande samtidigt som man fokuserar på boggarten utan att låta det som är skrämmande ta över ens sinne. Så fort man låter det hända kommer inte trollformeln att lyckas.

Lektionsförfattare: Angfiel