Försvar Mot Svartkonster 103

Expelliarmus

Under denna lektion har bänkar och stolar i klassrummet skjutits åt sidan, eventuellt trollats bort helt. Golvet är helt fritt och eleverna delas upp i par för att öva avväpningsformeln mot varandra.

Ur läroboken:

En korrekt utförd Expelliarmus rycker trollstaven ur handen på din motståndare. är trollformeln tillräckligt kraftig kan den till och med kasta motståndaren baklänges, men det är inte troligt att en förstaårselev skulle lyckas framkalla den effekten. Att utsättas för flertalet Expelliarmus samtidigt kan resultera i att offret slås medvetslös.

Utförande: En cirkulerande rörelse med handleden under vilken eleven uttalar trollformeln och avslutar med att peka på sin motståndares trollstav. Koncentration är A och O, det är dessutom viktigt att du siktar rätt för att trollformeln ska få så bra effekt som möjligt.

Lektionsförfattare: Shetani