Filosofi 302

-

Metafysiken handlar om det bortom fysiken, till exempel förbindelsen mellan kroppen och själen, förändringar i stil med när trä brinner och blir aska och vad verkligheten består av. Materialisterna anser att världen i huvudsak betår av materia, och idealisterna anser att världen består av idéer.

Idealismen

Sokrates' lärjunge Platon är ett exempel på en idealist. Han ansåg att verkligheten bara var en skugga av idéernas värld, till exempel var alla hästar sämre avbilder av hästens idé, som var en fullkomlig häst. Enligt Platon existerar materien, men den är underordnad idéerna, som är eviga och fullkomliga. Något i sinnevärlden kan vara en avbild av flera idéer, till exempel en vacker människa har både del i skönhetens och människans idéer. Sann kunskap kan enbart fås från idévärlden, eftersom endast det eviga, fullkomliga och oförstörbara kan vara sant.

I sin berömda grottliknelse beskriver Platon hur verkligheten förhåller sig till idévärlden. Den går i korthet ut på att människor sitter fängslade vid en låg mur, och det enda de kan se är grottans vägg, eftersom bojorna hindrar dem från att vrida på huvudet. Deras värld lyses upp av en eld bakom muren, och mellan den och muren går människor med bildstoder av människor och andra varelser gjoda i sten eller trä. De kastar skuggor på väggen framför fångarna, och om de talade med varandra skulle de tala som om skuggorna var de verkliga föremålen som passerade förbi, eftersom de inte kan se de riktiga föremålen.

Om en fånge då skulle lossas från sina bojor och denne vände sig om, skulle han först bli bländad av det starka ljuset och till en början anse att skuggorna var mer verkliga än de riktiga föremålen han ser nu. Förmodligen skulle han vända tillbaka, och om någon släpade ut honom ur grottan med våld och tvingade honom att se vad som fanns utanför skulle han först inte kunna se något, på grund av ljuset, men när ögonen började vänja sig skulle han först kunna se det som fanns i skuggorna, reflexioner i vattnet, och till sist se omvärlden klart.

Nu skulle han anse att det är verkligheten, och att hans tidigare liv i grottan bara var en skuggbild och känna medlidande med de andra fångarna. Under tiden har de fastställt ärebetygelser, beröm och belöningar åt den som först kan komma på vad det är för skugga som kommer, vilka som brukar komma först, sist och så vidare. Fången som sett verkligheten skulle förmodligen inte längre vara intresserad av det, och om han tvingades att tävla med de andra skulle de anse att hans ögon var förstörda av ljuset utanför och tycka att det inte är värt att bege sig dit. Och om någon försökte befria dem och föra dem dit upp, skulle de vilja döda honom.

Diskussionsfrågor

(OFF: Alla frågor behöver inte tas upp under lektionen, och om eleverna vill kan de få hitta på egna frågor.)

Lektionsförfattare: Sparrow