Entreprenörskap 707

Grundläggande samtalsmetod II

Tid: Början av sommarterminen

OFF: Detta är en direkt fortsättning på Grundläggande samtalsmetod I (606) och bör vara lektionen direkt efter ON.

Lektionstext

Under föregående lektion förklarades det hur samtal kan ses som ett beteende. Dagens lektion handlar om en vidareutveckling och sätt att förändra detta beteende genom olika verktyg.

Det finns en mängd olika sätt att förbättra sina samtalsfärdigheter. Den gemensamma nämnaren är att öva. Grunden för att kunna föra ett samtal är att kunna lyssna. Det finns tre anledningar till dessa. Den första är att det känns bra för den man för samtalet med. Den andra är att tystnad lockar fram information. Den tredje anledningen är att man visar att den andra parten är betydelsefull. Det är därför viktigt att lära sig lyssna aktivt. Att lyssna aktivt betyder långt mer än att vara tyst. Den som lyssnar aktivt är koncentrerad på uppgiften, uppmuntrar till att gå vidare i berättelsen och stämmer av då och då för att se till att hen hänger med. Det finns några verktyg för att uppnå detta.

Några av dessa är enkel uppmuntran, direkt uppmuntran, spegling och öppna frågor. Med enkel uppmuntran används framför allt kroppsspråket genom bland annat ögonkontakt och att nicka. Det går även bra att använda hummande och små ord som "ja". Direkt uppmuntran handlar om att använda vissa kortare ord eller meningar, men inga frågor. Det kan vara "berätta", "berätta mer", "fortsätt", "det här verkar viktigt" eller "utveckla det där".

Praktiska övningar

Låt eleverna arbeta parvis. Först 10 minuter var med enkel uppmuntran. Varje person i paret ska då prata fem minuter var och den andra får bara använda enkel uppmuntran. Låt paren gå vidare och göra samma sak med direkt uppmuntran och poängtera att eleverna inte får ställa frågor. Om det finns tid över låt eleverna öva mer på varje del med nya partners.

Lektionsförfattare: wheevil